Relacja: Misja Gospodarcza do Albanii (Tirana, Durres) 26 – 29 września 2018 r.

03.10.2018

W dniach 26 – 29 września 2018 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Unia Izb Przemysłowo-Handlowych Albanii, Ambasadą RP w Tiranie oraz Ambasadą Albanii w Warszawie przy wsparciu Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej zorganizowała misję gospodarczą do Albanii. Była ona kontynuacją  działań i spotkań gospodarczych zapoczątkowanych podczas Forum Biznesu w Tiranie w 2016 r. oraz Forum w Warszawie w grudniu 2017 r. z udziałem Premierów Polski i Albanii.

Misji przewodniczył Prezes KIG Andrzej Arendarski, a udział w niej wzięło kilkunastu polskich przedsiębiorców reprezentujących następujące branże potencjalnie perspektywiczne dla rozwoju polsko-albańskiej współpracy gospodarczej : sektor energetyczny, przemysł wydobywczy i górnictwo, maszyny dla rolnictwa, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł farmaceutyczny, meblowy, konstrukcje stalowe, usługi inżynieryjne, pojazdy oraz sprzęt specjalny’

Jednym z punktów programu misji  było III Forum Biznesu Albania – Polska  w Tiranie, które odbyło się w dniu 27 września 2018 r. W forum udział wzięli  przedstawiciele Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej, Wiceminister ds. Europy i Spraw Zagranicznych Albanii,  Ambasador RP w Tiranie, Dyrektor Agencji ds. inwestycji i Rozwoju Albanii (AIDA), Przewodnicząc Rady Agrobiznesu Albanii oraz albańscy przedsiębiorcy i  polskie firmy uczestniczące w misji gospodarczej.

Prezes Związku Izb Handlowych i Przemysłu w Albanii Ines Mucostepa podkreśliła, że zarówno Unia Izba Albańskich jak i KIG reprezentujące przedsiębiorców pracują nad intensyfikacją stosunków dwustronnych i wymiany handlowej, zwiększeniem wzajemnych inwestycji na dwóch odpowiednich rynkach, poprzez organizację bezpośrednich spotkań i rozmów  miedzy polskimi i albańskimi przedsiębiorcami.

Prezes KIG Andrzej Arendarski podczas otwarcia forum, stwierdził, że polsko-albańskie spotkania gospodarcze staja się już dobrą tradycją we wzajemnych relacjach. „to już trzecie forum gospodarcze w przeciągu 3 lat…takie wydarzenia są potrzebne i stanowią okazje do nawiązywania bezpośrednich kontaktów miedzy przedsiębiorcami” powiedział w trakcie wystąpienia.

„Albania to jeden z ciekawszych rynków europejskich o dużym potencjale, który Polska dostrzega i który chciałaby wykorzystać. Polski biznes  wysoko  ocenia potencjał inwestycyjny w Albanii. Z satysfakcja odnotowujemy systematyczny rozwój polsko-albańskich stosunków gospodarczych….Polska docenia wysiłki reformatorskie władz albańskich i szeroki program modernizacji gospodarki” podkreślał Prezes KIG.

Wiceminister ds. Europy i spraw zagranicznych, Etjen Xhafaj, powiedział: „To spotkanie jest bardzo ważne dla poprawy wymiany handlowej między naszymi dwoma krajami, ponieważ stosunki polityczne są bardziej zaawansowane niż relacje gospodarcze”. Minister Xhafaj podkreślił także, że Albania znajduje się w ważnym momencie po otwarciu negocjacji z Unią Europejską, a posiadanie ważnego partnera, jakim jest Polska, ułatwi Albanii proces przedakcesyjny. Podkreślił, że gospodarka Albanii cieszy się stabilnym wzrostem gospodarczym (ponad 4%). Poinformował również, że rząd Albanii planuje stworzyć tzw. wolne strefy gospodarcze dla obszaru Bałkanów Zachodnich.

Ambasador RP w Tiranie Karol Bachura zauważył, że relacje polityczne, handlowe i gospodarcze między oboma krajami są coraz intensywniejsze. Zaznaczył, także że III Forum Biznesu w Tiranie  stanowi dobrą kontynuację w dotychczasowych relacjach polsko-albańskich i zapowiedział, że IV Forum mogłoby się odbyć w 2019 r. w Poznaniu podczas Szczytu Bałkanów Zachodnich w ramach polskiego przewodnictwa w Procesie  Berlińskim.

Ambasador Bachura podkreślił, że ma nadzieję, że za wzrostem odnotowanym w napływie polskich turystów do Albanii, przyjdzie czas na wzrost zainteresowania przedsiębiorców, tym wschodzącym, europejskim rynkiem o dużym potencjale.

Przewodniczący Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej Tomasz Głogowski, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że zadaniem polityków jest stworzenie dobrego klimatu dla biznesu. Potwierdził, że współpraca bilateralna z parlamentarzystami albańskimi układa się bardzo dobrze. Przypominał, że  polski parlament jednogłośnie głosował za przyjęciem Albanii do NATO, posłowie deklaruję wsparcie dla unijnych aspiracji Albanii i w procesie integracji.

Podczas forum strona albańska przedstawiła możliwości inwestycyjne  oraz warunki i ułatwienia dla zagranicznych inwestorów w Albanii, szczególnie w sektorach wytypowanych jako priorytetowe dla gospodarki. Polska strona zapoznała się również z sytuacja w rolnictwie albańskim i potrzebami jego modernizacji, mechanizacji. W tej dziedzinie Albania liczy na polskie doświadczenia i współpracę przy wykorzystaniu środków przedakcesyjnych.

W zorganizowanych po Forum rozmowach bilateralnych, polscy przedsiębiorcy mogli spotkać się z partnerami biznesowymi z Albanii.

Uczestnicy misji wraz z przedstawicielami Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej wzięli ponadto udział w spotkaniu w parlamencie albańskim w Tiranie z przewodniczącym komisji parlamentarnej ds. handlu i środowiska, który podkreślił, że dla Albanii, po turystyce, najważniejszym sektorem jest rozwój rolnictwa, dlatego też wyraził nadzieję, na możliwość zacieśnienia współpracy w tym obszarze z Polską poprzez wymianę dobrych praktyk i know – how w zakresie gospodarowania funduszami unijnymi.

W programie misji zostało także przewidziane spotkanie promocyjne w Ambasadzie RP w Tiranie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele izb gospodarczych i środowisk biznesu albańskiego oraz przedstawiciele polskich firm obecnych na rynku albańskim, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami ze współpracy z partnerami albańskimi oraz przekazali informacje dot. przepisów i procedur związanych z działalnością gospodarczą  w tym kraju.

W dniu 28 września 2018 przedstawiciele polskiego biznesu wzięli również udział w seminarium gospodarczym w Durres, największym porcie Albanii, zorganizowanym przy współpracy Izby Handlowo-Przemysłowej z Durres, z udziałem przedstawicieli władz portowych, władz lokalnych oraz izby gospodarczej i biznesu. Uczestnicy misji zapoznali się z funkcjonowaniem portu w Durres i jego oferta oraz potrzebami inwestycyjnymi miasta Durres i strefy portu.

 Linki do relacji z misji:

http://uccial.al/index.php/2018/09/28/forumi-i-biznesit-shqiperi-poloni-synon-zgjerimin-e-bashkepunimit-ekonomik/

https://www.scan-tv.com/shqiperia-treg-terheqes-kompanite-polake-interes-investimi-dhe-partneriteti/

http://ata.gov.al/2018/09/27/forumi-i-biznesit-shqiperi-poloni-synon-zgjerimin-e-bashkepunimit-ekonomik/

Artykuły w dzienniku „Albanian Daily News”


 

Kontakt

Elżbieta Wojtas
tel 22 630 97 52
email : ewojtas@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.