Relacja: Misja Gospodarcza do Algierii, 21-24 kwietnia 2018 r.

30.04.2018

W dniach 21-24 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z Ambasadą RP w Algierze i Ambasadą Algierii w Warszawie oraz przy wsparciu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zorganizowała Misję Gospodarczą do Algierii, której przewodniczył Wiceprezes KIG Pan Janusz Wiśniewski.

Misja była kontynuacją wydarzeń promocyjnych, które KIG od wielu lat organizuje cyklicznie w Algierii i w Polsce z udziałem algierskich partnerów, w tym Algierskiej Izby Handlowo-Przemysłowej – CACI, z która od 2002 roku wiąże nas umowa o współpracy. Krajowa Izba Gospodarcza od lat dostrzega potencjał Algierii i wspiera współpracę środowisk gospodarczych z obydwu krajów. Przez ostatnie lata polscy przedsiębiorcy wielokrotnie uczestniczyli w przedsięwzięciach promocyjnych w Algierii, a przedsiębiorcy i dziennikarze algierscy odwiedzali Polskę, realizowaliśmy także programy ze środków unijnych jak EUROMED Invest.

W ramach programu misji, w dniu 22 kwietnia w rezydencji Ambasadora RP zorganizowane zostało seminarium z udziałem przedstawicieli Delegatury UE w Algierii oraz radców i konsultantów prawnych w celu przedstawienia aktualnej sytuacji gospodarczej oraz uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółek prawa handlowego w Algierii. Podczas spotkania omówiono parametry makroekonomiczne gospodarki oraz prognozy zmian ekonomiczno-społecznych na najbliższe lata, jak również aspekty prawne powoływania i funkcjonowania spółek z kapitałem zagranicznym. W tym samym dniu uczestnicy misji wzięli udział w spotkaniach biznesowych zorganizowanych przez polsko-algierska firmę Trade Bridge, z która współpracuje Krajowa izba Gospodarcza.

Podczas Polsko-Algierskiego Forum Gospodarczego w Algierze, które odbyło się następnego dnia, w siedzibie CACI, Wiceprezes KIG Pan Janusz Wiśniewski zaznaczył, że Algieria, jest dla nas priorytetowym  partnerem gospodarczym dla Polski na kontynencie afrykańskim oraz wśród krajów arabskich, a  polskie firmy dysponują odpowiednią ofertą i są zainteresowane, by z powodzeniem włączyć się w projekty objęte realizowanym programem inwestycji publicznych w Algierii i są tym poważne zainteresowane. Współpracę polskich i algierskich firm od lat wspiera Pani Danuta Sojka-Andrzejewska, reprezentująca Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii, podkreśliła, że o znaczeniu gospodarczym Algierii dla Polski świadczy fakt włączenia Algierii, począwszy od 2013 r., do grona najbardziej perspektywicznych rynków – z punktu widzenia polskich przedsiębiorców (w latach 2017-19 obok Kanady, Indii, Iranu i Wietnamu).

Obroty towarowe pomiędzy Polską i Algierią w minionej dekadzie systematycznie rosną, a w rekordowym dotychczas, 2014 r., przekroczyły 736 mln USD. Dzięki tak dobrym wynikom Algieria stała się w eksporcie naszym trzecim największym partnerem handlowym w gronie krajów arabskich (po KAS i ZEA), a zarazem drugim w Afryce (po RPA).

W trakcie forum Pan Janusz Wiśniewski, wiceprezes KIG i Pan Mohamed ZERROUKI wiceprezes CACI, podpisali porozumienie o powołaniu przez KIG i CACI Algiersko-Polskiej Rady Biznesu, która ma być platformą aktywnie wspierającą rozwój wzajemnych inwestycji i partnerskiej współpracy podmiotów z obydwu krajów.

Uczestnicy misji zainteresowani projektami inwestycyjnymi w Algierii wzięli ponadto udział w spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Departamentu Handlowego Sektora Publicznego w Ministerstwie Przemysłu i Górnictwa.

*   *   *

W II polowie 2018 r. odbędzie się w Warszawie pierwsze spotkanie założycielskie Rady z udziałem polskich i algierskich podmiotów, do udzialu w którym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwijaniem współpracy handlowej oraz realizacja projektów gospodarczych w Algierii.

Zapraszamy także Państwa do udziału w następnych przedsięwzięciach promocyjnych organizowanych przez KIG na rynku algierskim, w tym w  kolejnej misji do Algierii, która odbędzie się z okazji Międzynarodowych Targów ALGER INDUSTRIES i odwiedzi zachodnie prowincje Algierii na zaproszenie CACI.

 

Artykuł Liberté pobierz pdf

 

Kontakt

Agnieszka Salamończyk
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.