Relacja: Misja gospodarcza do Brazylii – Manaus, 18-23 listopada 2015 r.

03.11.2016

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz WPHI w Sao Paulo i Konsulatem Generalnym RP w Manaus w dniach 18-23 listopada 2015 r. zorganizowała misję polskich przedsiębiorców do Brazylii. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.