• A A A

Relacja: Misja gospodarcza do Egiptu, 13-18 marca 2015 r.

27.10.2016

W dniach 13–18 marca 2015 r. odbyła się misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Egiptu. W misji uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli polskiego biznesu, reprezentujący branże: spożywczą, farmaceutyczną, weterynaryją, elektroniczną, kolejową oraz chemiczną. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.