Relacja: Misja Gospodarcza do Grecji, 11-13 maja 2014 r.

26.10.2016

W dniach 11 – 13 maja 2014 r. odbyła się Misja Gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Grecji, której przewodniczył P. Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. WIĘCEJ

Relacja: Misja Gospodarcza do Grecji, 11-13 maja 2014 r.

26.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.