Relacja: Misja gospodarcza do Iranu, 1-5 X 2016 r.

27.10.2016

Zakończyła się zorganizowana w dniach 1-5 października 2016 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Ambasadą RP w Teheranie i Ambasadą Iranu w Warszawie, misja gospodarcza do Iranu, z udziałem 60u polskich przedsiębiorców.

Misji przewodniczył Wiceprezes KIG Pan Andrzej Piłat, z ramienia Ministerstwa Rozwoju delegacji towarzyszył Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Pan Adam Brożek. Członkami misji byli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz PKO BP.

Misja odwiedziła – Teheran – stolicę kraju oraz Isfahan – trzecie co do wielkości miasto Iranu, położone w środkowej części tego kraju, ośrodek  z największą w regionie hutą stali oraz rafinerią naftową oraz zakładami lotniczymi.

Najważniejszymi punktami programu były fora gospodarcze, które odbyły się: 2 października w Teheranie oraz 4 października w Isfahanie.

Delegacja polskiego biznesu odbyła ponadto, w obydwu miastach, serię spotkań  z przedstawicielami irańskiej administracji samorządowej i przedsiębiorcami, uczestniczyła w również  w indywidualnych spotkaniach b2b i wizytach w firmach irańskich.

Iran ma szczególne znaczenie dla Polski – jest głównym partnerem gospodarczym w regionie Bliskiego Wschodu, a także  jednym z najbardziej stabilnych i bezpiecznych krajów w tym regionie. Iran jest również krajem tranzytowym – leży na przecięciu szlaków handlowych z Zatoką Perską, Morzem Kaspijskim, ale też w kierunku wschodnim – z Indiami i Chinami, dzięki czemu kraj może się stać „hubem” dla polskich towarów na inne rynki, m.in. dalekowschodnie czy rynek rosyjski.

Zniesienie sankcji gospodarczych w styczniu 2016 r. w stosunku do Iranu zmieniło całkowicie pozycję strategiczną tego kraju i stworzyło nowe możliwości współpracy polskich przedsiębiorców    z ich potencjalnymi partnerami.Iran postrzegany jest aktualnie jako atrakcyjny partner biznesowy w skali globalnej.

Polskie firmy coraz aktywniej wchodzą na rynek irański, o czym świadczy podpisanie kilku listów intencyjnych i umów miedzy polskimi i irańskimi partnerami podczas pobytu misji w Teheranie, Podczas forum gospodarczego w dniu 2 października 2016 r. miało miejsce podpisanie umowy miedzy Horus-Energia Co. Ltd. and Ofogh Tamin Energy Pars, natomiast  w dniu 3 października 2016 r. –  podpisanie umowy między Jenox, Trade Bridge i Carbaterry Union w siedzibie firmy Trade Bridge w Teheranie. Firma Trade Bridge otworzyła swoje przedstawicielstwo w Iranie podczas pobytu wcześniejszej misji KIG do Teheranu i Chuzestanu w maju 2016 r.

Podczas spotkań gospodarczych, Pan Dyrektor Adam Brożek z Ministerstwa Rozwoju zaznaczył, że Ministerstwu zależy na pogłębianiu współpracy handlowej i inwestycyjnej w obu kierunkach oraz zachęcał firmy irańskie do realizacji projektów w Polsce.
Podczas rozmów podkreślano także fakt, że  następuje przejście z wizyt na szczeblu centralnym do wizyt na szczeblu regionalnym, zarówno na poziomie izb gospodarczych jak i firm. Polskie firmy znajdują partnerów w różnych prowincjach i ośrodkach gospodarczych w Iranie. Mają już także miejsce pierwsze kontakty między regionami i izbami lokalnymi z obydwu krajów. Potrzebna jest jednak konsekwentna obecność na rynku irańskim.

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do kontynuacji kontaktów podczas następnych przedsięwzięć organizowanych jeszcze w 2016 r. promujących współpracę polskich i irańskich partnerów.
•    Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw w Iranie  – oferta BGK
•    Bezpieczny handel – oferta KUKE

Kontakt
Maria Nowakowska
tel.: 22 6309783,
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel: 22  6309773,
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel 22 6309752,
email: ewojtas@kig.pl

Relacja: misja gospodarcza do Iranu, 1-5 października 2016 r.

20.10.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.