Relacja: Misja gospodarcza do Iranu, 5-8.05.2017 r.

16.05.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5 – 8 maja  2017 r. odbyła się kolejna Misja Gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Iranu.

Misja została przygotowywana  we współpracy z Ministerstwem Energii, Ambasadą RP w Teheranie, Ambasadą Iranu w Polsce oraz Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele sektora energetycznego i wydobywczego. Delegacji biznesowej przewodniczył Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG, Amb. Jerzy Drożdż; z ramienia Ministersrtwa Energii udział wzięła Pani Agnieszka Kozłowska Korbicz, Radca Ministra.

W Teheranie uczestnicy misji w dniu 6 maja wzięli udział w Polsko-Irańskim Forum Biznesu w Teheranie, zorganizowanie w siedzibie Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, po którym odbyły sie spotkania b2b firm polskich z irańskimi partnerami. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Rafako a irańską firmą SIRAF.

Ze strony gospodarza spotkania (ICCIMA) w Forum uczestniczył Pan Mohammadreza Karbasi, Wiceprezes ds. Międzynarodowych ICCIMA.

Następnie polscy przedsiębiorcy zwiedzili międzynarodowe targi Iran Oil & Gas, Refining & Petrochemical Exhibition, m. in. złozyli wizytę na stoisku PGNiG i Exalo Drilling.

W drugim dniu wizyty polskiej delegacji w Iranie polscy przedsiębiorcy odwiedzili Ahwaz, stolicę    Prowincji Chuzestan, gdzie także odbyło się Polsko-Irańskie Forum Biznesu oraz spotkanie z Wicegubernatorem Prowincji.

Polscy delegaci odwiedzili także zakłady przemysłowe TASHA.

Zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach promocyjnych dotyczących rynku irańskiego w II półroczu; będą to misja wielobranżowa oraz delegacje sektorowe.

Kontakt
Maria Nowakowska
tel.: 22 6309783,
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel: 22  6309773,
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel 22 6309752,
email: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.