Relacja: Misja gospodarcza do Iranu, 5-9 maja 2016 r.

27.10.2016

W dniach od 5 do 9 maja 2016 roku odbyła się misja gospodarcza sektora energetyczno-wydobywczego do Iranu. WIĘCEJ

Relacja: Misja gospodarcza do Iranu, 5-9 maja 2016 r.

25.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.