Relacja: Misja gospodarcza do Iranu towarzysząca oficjalnej wizycie Wiceministra Rozwoju Tadeusza Kościńskiego, 5-8.03.2017

17.03.2017

Zakończyła się organizowana w dniach 5 – 8 marca 2017 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ambasada RP w Teheranie, Ambasada Iranu w Warszawie oraz Ministerstwem Rozwoju misja gospodarcza do Iranu, z udziałem ponad 20 polskich przedsiębiorców pod przewodnictwem Wiceministra Rozwoju Tadeusz Kościńskiego.

Delegacja polskiego biznesu z Wiceprezesem KIG Andrzejem Piłatem wzięła udział w dwóch Forach Gospodarczych w Teheranie i w Kazwinie, stolicy prowincji Kazwin, prężnym ośrodku przemysłowym w północnej części kraju. Uczestnicy misji odbyli również szereg spotkań z przedstawicielami irańskiej administracji rządowej oraz spotkań b2b między polskimi a irańskimi przedsiębiorcami.

W Teheranie odbyło się  Forum biznesu Polska-Iran, zorganizowane we współpracy z Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa (ICCIMA), wieloletnim partnerem KIG. Pan Mohammadreza Karbasi, Wiceprezes ds. Międzynarodowych ICCIMA podkreślił w trakcie otwarcia forum, doświadczenie we wzajemnych kontaktach i dobre relacje miedzy izbami oraz fakt, że polskie delegacje przyjeżdżały do Iranu  także w czasie sankcji.

Polskie firmy towarzyszyły Wiceministrowi Kościńskiemu w spotkaniach w irańskich ministerstwach transportu i budownictwa oraz przemysłu, górnictwa i handlu. Podczas spotkań zaprezentowana została polska oferta eksportowa i możliwości kooperacji w zakresie infrastruktury i transportu – kolejowego i drogowego. Wiceminister Kościński podkreślił, że Polska dostrzega potencjał we współpracy z Iranem w zakresie rozbudowy systemu transportu publicznego w największych miastach irańskich.

W trakcie rozmowy z Wiceministrem Przemysłu, Górnictwa i Handlu Mojtabą  Khostrotaj,  Minister Tadeusz Kościński potwierdził intensywność kontaktów przedstawicieli biznesu obu krajów wspieranych przez instytucje rządowe oraz samorządowe: „Polska traktuje Iran jako jednego z potencjalnie najważniejszych partnerów handlowych w regionie Bliskiego Wschodu” – zaznaczył.

Podczas misji w Iranie rozmawiano również o potrzebie wypracowania formuły udrożnienia transakcji finansowych między polskimi i irańskimi instytucjami i bankami dla obsługi wymiany handlowej i projektów inwestycyjnych.

W trakcie otwarcia Polsko-Irańskich Forów Gospodarczych w Teheranie i Kazwinie, Wiceminister Tadeusz Kościński podkreślił chęć Polski do bycia kluczowym partnerem Iranu oraz do wykorzystania szansy, jaką dla polskich firm stwarza ten rynek.

Wizyta delacji polskiej w Kazwinie była okazja do zapoznania się z oferta inwestycyjną regionu oraz możliwościami współpracy handlowej.

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych w I połowie 2017 w Iranie  dot. branży oil & gas oraz branży medycznej.

Kontakt
Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83,
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel. 22  630 97 73,
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52,
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.