Relacja: Misja Gospodarcza do Izraela, 5-9.09.2017

13.09.2017

W dniach 5-9 września 2017 r. odbyła się misja gospodarcza KIG do Izraela z udziałem 14 przedstawicieli 8 polskich firm technologicznych, start-upów, głównie z branży software, funduszy Venture Capital: Black Pearls VC, Codibly, Move Closer sp. z o.o., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Railwaymen Sp. z o.o., Querona sp. z o.o., SI-Consulting Sp. z o. o., Solwit S.A.

Organizując Misję współpracowaliśmy ściśle z polskimi placówkami w Tel Awiwie (Ambasadą, WPHI oraz Instytutem Polskim), a także partnerami izraelskimi, w tym z Federacją Izraelskich Izb Gospodarczych, Startup Nation Central oraz Ambasadą Izraela w Warszawie.

Głównym celem udziału w Misji było zapoznanie się z izraelskim ekosystemem innowacji, nawiązanie bezpośrednich kontaktów oraz zbadanie możliwości nawiązania współpracy, w tym także współpracy, której celem jest rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Świetną do tego okazję stanowił udział w konferencjach i spotkaniach podczas Festiwalu Innowacyjnego DLD, największej w Izraelu imprezy targowej i konferencyjnej dla branży wysokich technologii. Poza DLD polscy biznesmeni uczestniczyli także w spotkaniu zorganizowanym przez Ambasadę i Instytut Polski z udziałem ponad stu przedstawicieli młodych firm technologicznych, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu.

W spotkaniu tym uczestniczyli także z Polski przedstawiciele UM st. Warszawy, Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, Impact. Partnerem i współgospodarzem spotkania było telawiwskie MindSpace, które oferuje dzieloną przestrzeń do pracy dla startupów  i innych przedsiębiorców z szeroko pojętego sektora kreatywnego. W połowie października br. MindSpace zamierza otworzyć swoją pierwszą tzw. przestrzeń coworkigową w Polsce. Spotkanie, jako impreza towarzysząca, stanowiło dodatkową okazję dla polskiej delegacji do pogłębiania relacji biznesowych z izraelskim ekosystemem innowacji. Dyrektor programów strategicznych Startup Nation Central – organizacji z otoczenia biznesu stawiającej sobie za cel rozwój współpracy międzynarodowej branży technologicznej Izraela – szczegółowo omówiła izraelski ekosystem startupowy w ramach  spotkania dedykowanego specjalnie członkom Misji. Podczas spotkania w Instytucie Polskim na zakończenie pobytu w Tel Awiwie członkowie Misji wyrazili opinię, że Misja spełniła ich oczekiwania i w większości osiągnęli zakładane cele. Podkreślali także rolę networkingu wewnętrznego, który pozwolił na lepsze wzajemne poznanie się, wymianę poglądów i doświadczeń, co jest dodatkowym  walorem imprez organizowanych przez KIG.

Misji przewodniczyła Karolina Opielewicz, zastępca dyrektora generalnego Krajowej Izby Gospodarczej. Podczas spotkań i wystąpień podkreślała ona rolę KIG, jako organizacji wspierającej działania polskich firm na rynkach zagranicznych. Nasze działania stanowią ważną przesłankę do rozwoju procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. O polskiej innowacyjności coraz częściej mówi się w Izraelu – to zasługa tego typu działań promocyjnych jak Misja, czy imprezy organizowane przez Ambasadę. Podczas rozmów kuluarowych, zarówno z izraelskimi partnerami jak i z przedstawicielami Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, podkreślano konieczność kontynuacji tego typu imprez promocyjnych i dalszej współpracy w celu wspierania podmiotów z Polski i Izraela w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Przyszłoroczne obchody 100-lecia niepodległości Polski i 70-lecia powstania państwa Izrael stwarzają ku temu świetną okazję.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.