• A A A

Relacja: Misja gospodarcza do Kirgistanu przy okazji IV posiedzenia Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej pod przewodnictwem Ministra Andrzeja Dychy.

27.10.2016

W dniach 12-14 lipca 2015 Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ministerstwem Gospodarki RP, Wydziałem WPHI w Ąłmaty oraz Konsulatem Honorowym RP w Kirgistanie zorganizowała misję gospodarczą polskich przedsiębiorców do Kirgistanu w ramach wizyty w Biszkeku polskiej delegacji rządowej pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP, Pana Andrzeja Dychy w związku z IV posiedzeniem Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. WIĘCEJ