Relacja: Misja gospodarcza do Kolombo (Sri Lanka)

09.11.2019

W dniach 3-7 listopada odbyła się misja gospodarcza do stolicy Sri Lanki organizowana przez KIG we współpracy z Polską Ambasadą w New Delhi New Delhi oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Wolumen obrotów handlowych między naszymi państwami nie należy do wysokich, dlatego Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz ożywienia kontaktów gospodarczych w regionie.

Misja stanowiła komponent biznesowy związany z wizytą podsekretarza stanu MSZ, Macieja Langa na Sri Lance. Komponent naukowy stanowiło seminarium naukowe zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Kolombo dotyczące relacji Polska- Sri Lanka mające na celu zawarcie współpracy pomiędzy oboma uczelniami.

W misji KIG wzięli udział przedstawiciele branży spożywczej (nabiał), alkoholowej (nalewki), logistycznej (kolejnictwo, pomosty kontenerowe, osie, obrabiarki do utrzymania i renowacji pojazdów szynowych), pojazdów specjalnych (wozy strażackie i sprzęt). Delegacji przewodniczył dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, ambasador tytularny Jerzy Drożdż.

W poniedziałek, 4 listopada uczestnicy wyjazdu brali udział w uroczystej gali PLL LOT zorganizowanej w związku z inauguracją bezpośredniego połączenia na trasie Warszawa – Kolombo. Jest to jedyne bezpośrednie połączenie realizowane przez przewoźnika z Unii Europejskiej do Kolombo i siódme bezpośrednie połączenie LOTu do Azji. Do 28 marca 2020 r. będą realizowane trzy rejsy tygodniowo, co bez wątpienia przyczyni się do rozwoju wzajemnych relacji na wielu płaszczyznach, o czym podczas inauguracji przypomniał CEO PLL LOT, Michał Fijoł.

Kolejnego dnia (5 listopada) odbyło Forum Biznesu Polska-Sri Lanka wraz z rozmowami B2B. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Sri Lanka Export Development Board przy wsparciu Ambasady RP w Nowym Delhi. Podczas Forum miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KIG oraz Narodową Izbą Gospodarczą Sri Lanki (National Chamber of Commerce of Sri Lanka), którego celem jest intensyfikacja dwustronnych relacji biznesowych. Dokument został podpisany w obecności Podsekretarza Stanu w MSZ M. Langa, Wiceministra Strategii Rozwojowych i Międzynarodowego Handlu Sri Lanki N. B. Yayamaha, Ambasadora RP w Inadiach A. Burakowskiego, Ambasadora Sri Lanki w Polsce Pana C.A.H.M. Wijeratne oraz CEO PLL LOT M. Fijoła. Wieczorem delegacja biznesowa uczestniczyła w uroczystej kolacji wydawanej przez Prezesa Hayleys PLC Mohana Pandithage. To lankijskie przedsiębiorstwo współpracuje z PLL LOT przy realizacji lotów Warszawa-Colombo.

6 listopada miała miejsce kontynuacja spotkań biznesowych polskich firm. Spotkania z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i rządem lankijskim miały charakter indywidualny. Dyrektor Jerzy Drożdż złożył wizytę w siedzibie Narodowej Izby Gospodarczej Sri Lanki (National Chamber of Commerce of Sri Lanka – NCC SL). Spotkaniu towarzyszyły rozmowy z prezesem Aselem de Liverą na temat zacieśnienia współpracy. Wieczorem uczestnicy misji KIG brali udział w uroczystej kolacji wydanej przez Konsula Honorowego RP w Kolombo Krishana Balendrę na cześć Ministra M. Langa i delegacji polskiej. Była to dodatkową okazja do networkingu.

Warto zwrócić uwagę, że Sri Lanka znajduje się w bliskim sąsiedztwie ogromnego rynku, jakim są Indie. Eksportując do Indii towary wyprodukowane na Sri Lance można korzystać z wielu ulg i preferencyjnych stawek celnych.

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.