[Relacja] Misja gospodarcza do Królestwa Arabii Saudyjskiej

23.06.2023

Polska i Arabia Saudyjska zacieśniają współpracę

Ponad 30 firm z Polski uczestniczyło w misji gospodarczej do Arabii Saudyjskiej


W dniach 11-12 czerwca 2023, ponad 30 firm z Polski uczestniczyło w programie misji gospodarczej, której program w Rijadzie przygotowały Krajowa Izba Gospodarcza i Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Arabia Saudyjska jest naszym najważniejszym partnerem wśród krajów Zatoki Perskiej Wielopłaszczyznowe polsko-saudyjskie relacje od lat układają się znakomicie, a obroty handlowe szybko rosną w ostatnim czasie. Przyspiesza tempo polskiego importu z Królestwa Arabii Saudyjskiej, gdzie główną pozycję zajmuje ropa naftowa (blisko 95%). Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia polityki mającej na celu dywersyfikację dostaw energii do Polski. Polska oferuje z kolei coraz więcej produktów i usług wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii, których eksport do KAS poszerza ramy tradycyjnych grup towarowych, jak produkty rolno-spożywcze, maszyny i urządzenia, produkty farmaceutyczne, meble i materiały budowalne .

Polski biznes realizował w Rijadzie program towarzyszący polsko-saudyjskim konsultacjom politycznym  i oficjalnej wizycie polskiej delegacji reprezentującej 16 resortów i agencji rządowych pod przewodnictwem Wiceministra Spraw Zagranicznych Pana Pawła Jabłońskiego.

Głównym punktem programu polskich przedsiębiorców w Królestwie Arabii Saudyjskiej było Saudyjsko-Polskie Forum Biznesowe organizowane przez naszego długoletniego partnera  Federację Izb Saudyjskich FSC.

W inauguracji udział wziął minister Paweł Jabłoński, który wygłosił przemówienie nt. potencjału rozwoju współpracy pomiędzy Polską a Arabią Saudyjską, a także zaprezentował mocne strony polskiej gospodarki. W wydarzeniu, wzięło udział ponad 50 firm i instytucji rządowych z obu krajów. Podczas Forum, Prezes Federacji Saudyjskich Izb Handlowych Hassan Al-Howaizy i Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Janusz Wiśniewski odnowili porozumienie o współpracy podpisane w 2000 r. KIG i nasz saudyjski partner FSC omówiły następnie w Rijadzie program dalszych wspólnych działań w ramach podpisanego porozumienia.

Dzięki prezentacjom Ministerstwa Inwestycji i Saudi Exports oraz PAIH – dokonanymi przez P. Dyrektora Łukasza Grabowskiego – polscy i saudyjscy przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej i realizacją wspólnych projektów w Polsce i Arabii Saudyjskiej, a następnie do owocnych rozmów networkingowych z saudyjskimi partnerami.

Drugiego dniu pobytu w Rijadzie, polskie firmy zostały przyjęte w jednej z największych firm saudyjskich branży chemicznej  – Saudi Arabia’s Basic Industries Corporation (SABIC), kontynuując indywidualne spotkania biznesowe, koncentrujące się na tematyce związanej z branżą chemiczną, petrochemiczną, energetyczną oraz budownictwa. Spotkania odbyły się na terenie międzynarodowych targów w ramach „Rijad International Industry Week 2023”.

Bogaty program misji, objął także wystawę The Line Experience, prezentująca wizję saudyjskiego megaprojektu NEOM, https://www.neom.com/en-us/regions/theline

Wiele uwagi poświęcono także rozwojowi programu Vision 2030 w Arabii Saudyjskiej, https://www.vision2030.gov.sa  Saudi Vision 2030 to strategiczne ramy mające na celu zmniejszenie zależności Arabii Saudyjskiej od ropy naftowej, dywersyfikację jej gospodarki i rozwój sektorów usług publicznych, takich jak zdrowie, edukacja, infrastruktura, rekreacja i turystyka.

Arabia Saudyjska to aktualnie wielki plac budowy, na którym realizowane są inwestycje o niespotykanej w Europie skali i szansa dla polskich innowacyjnych firm z praktycznie wszystkich sektorów.

Kontynuacją programu rozpoczętego w Rijadzie było następnie Polsko-Saudyjskie Forum – debata poświęcona perspektywom wzajemnej współpracy w branżach reprezentowanych przez polską misję na tle Vision 2030, która odbyła się podczas 8. edycji Kongresu 590 w Warszawie. Honorowym gościem Kongresu i Forum Polsko-Saudyjskiego był Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej JE Saad Saleh Alsaleh.

Wszystkich zainteresowanych kolejnymi przedsięwzięciami na rynku saudyjskim, zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą.


Kontakt

Maria Nowakowska: mnowakowska@kig.pl, 22 6309783

Agnieszka Salamonczyk: asalamonczyk@kig.pl, 22 6309773

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.