Relacja: Misja gospodarcza do Rumunii, 18-21 X 2016 r.

10.11.2016

Relacja: Misja gospodarcza do Rumunii, 18-21 X 2016 r.

Dobiegła końca misja gospodarcza do Rumunii zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą z udziałem przedstawicieli 10 polskich firm z różnych branż, w tym chemicznej, samochodowej, oświetleniowej, militarnej, konstrukcji stalowych, wyposażenia dla lotnisk, usług dla operatorów rurociągów.

Misja zorganizowana była przy ścisłej współpracy Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji w Bukareszcie oraz będącej w trakcie tworzenia Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Misji przewodniczył Wiceprezes-Dyrektor Generalny KIG, Pan Marek Kłoczko.
O możliwościach współpracy na rynku rumuńskim, w tym możliwościach inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw w Rumunii, współpracy przy pozyskiwaniu przez partnerów rumuńskich funduszy unijnych na inwestycje lokalne, a także możliwościach udziału polskich firm w przetargach publicznych w Rumunii, dyskutowano podczas spotkania w WPHI, a także podczas wizyty w Ambasadzie na zaproszenie Ambasadora RP w Bukareszcie, Pana Marcina Wilczka.

W siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Rumunii w Bukareszcie w dniu 19 października członkowie Misji wzięli udział w forum gospodarczym, gdzie zapoznali się m.in. z systemem wsparcia dla inwestorów zagranicznych, prezentowanym przez InvestRomania.

Odbyły się także rozmowy B2B z rumuńskimi partnerami.

Forum i spotkania B2B w Kluż Napoka na wschodzie Rumunii odbywały się w dniu 20 października na Uniwersytecie Babos Bolyai.

W programie Misji znalazły się ponadto spotkania w Urzędzie Miasta Kluż Napoka oraz Turda, podczas których włodarze tychże miast przedstawili plany rozwoju na najbliższą przyszłość i odpowiadali na pytania dot. ewentualnego udziału polskich firm w przetargach na realizację niektórych zadań.

Podczas spotkania podsumowującego uczestnicy Misji wyrazili zadowolenie ze wstępnie nawiązanych kontaktów oraz determinację do kontynuacji działań na rzecz współpracy na rynku rumuńskim.

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w kolejnych przedsięwzięciach promujących współpracę polskich i rumuńskich partnerów.

Prezentacja: Pobierz

Kontakt
Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22/ 630 96 43,
tel. kom. 506 241 636,
fax. 22/ 630 99 15,
email: aderbin@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.