Relacja: Misja gospodarcza do Rumunii związana z udziałem w Forum Biznesu w ramach Szczytu Inicjatywy Trójmorza, 16-19 września 2018 r.

25.09.2018

Zakończyła się Misja Gospodarcza do Rumunii, zorganizowana dla firm z sektorów transportowego, energetycznego, IT/ICT. Członkowie Misji wzięli udział w pierwszym Forum Biznesu, które odbywało się przy okazji trzeciego Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie.

W skład regionalnego projektu – powołanego w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji – wchodzi 12 państw członkowskich Unii Europejskiej, od Estonii przez Polskę po Chorwację, leżących między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym.

Nadrzędne filary Inicjatywy to: rozwój gospodarczy, spójność europejska i więzi transatlantyckie. Celem grupy jest głównie współpraca na płaszczyznach: energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej w Europie Środkowej.

Szczyt rozpoczął się panelem „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych” z udziałem głów państw w tym m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zaraz potem podpisano kluczowe dokumenty umożliwiające dalszy rozwój tej inicjatywy: list intencyjny w sprawie powołania Funduszu Trójmorza (z Polski Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka), deklarację powstania sieci izb przemysłowo-handlowych krajów IT (z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko, Wiceprezes – Dyrektor Generalny) oraz powołania Rady Biznesu Państw Trójmorza.

W tym roku w szczycie Trójmorza – jako zewnętrzni partnerzy – wzięli udział: szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, szefowie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, a także unijni komisarze sektorowi. Spotkanie w Bukareszcie obserwował Rick Perry, amerykański sekretarz stanu ds. energii.

Wśród polskich propozycji do katalogu priorytetów inwestycyjnych Trójmorza znalazły się m.in. Via Carpatia, Via Baltica oraz wodna droga śródlądowa oparta o Odrę.

Uczestniczka naszej Misji, Angelika Jarosławska zaprezentowała podczas Szczytu program POLSKA 3.0, jako „case study” Inicjatywy Trójmorza.

Poza udziałem w Forum towarzyszącym Szczytowi 3SI, przy współpracy Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej, zorganizowaliśmy spotkania w relacji bilateralnej. Członkowie delegacji mogli wysłuchać wystąpień nt. wzajemnych relacji gospodarczych i perspektyw ich dalszego rozwoju zarówno ze strony rumuńskiej (JE Ambasador Rumunii w Polsce Pan Ovidiu Dranga) oraz ze strony polskiej (Pan Łukasz Porażyński, Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii). O sposobach działania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) na rzecz intensyfikacji eksportu i wspierania inwestycji mówił Pan Krzysztof Senger, wiceprezes PAIH. Uczestnicy Misji mieli okazję poznać nową kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Bukareszcie. Spotkanie stanowiło też platformę informacji o możliwościach wsparcia wzajemnych relacji biznesowych ze strony Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej (Wiceprezes Eryka Gizińska i Wiceprezes Liliana Condratov), a także UNPR (Krajowej Unii Pracodawców Rumuńskich) – Prezes Ioan Lucian). Na zakończenie spotkania odbyły się bilateralne rozmowy B2B.

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Rumuńska Bilateralna Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają do udziału w kolejnych przedsięwzięciach promujących współpracę polskich i rumuńskich partnerów.

Kontakt

Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel.  22 630 96 43
e-mail: aderbin@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.