Relacja: Misja Gospodarcza do Senegalu, 20-22 maja 2019 r.

29.05.2019

W dniach 20 – 22 maja 2019 r. Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z Ambasadą RP w Dakarze oraz Ambasadą Republiki Senegalu w Warszawie, zorganizowała Misję polskich przedsiębiorców do Senegalu.

20-osobowej polskiej delegacji przewodniczył p. Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG. Grupie polskich przedsiębiorców towarzyszyli posłowie na Sejm RP: p. Piotr Pyzik, Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Afryki i p. Bożena Henczyca, Członek Zespołu. Z ramienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii udział wziął p. Bartłomiej Lewandowski reprezentujący Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Misji towarzyszył ponadto Radca-Minister Ambasady Republiki Senegalu P. Diombass Diaw.

Spotkanie inaugurujące program misji w Dakarze odbyło się w senegalskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych z udziałem Dyrektora Generalnego ds. Współpracy P. Moustapha Ly, a następnie, z udziałem Ambasador RP w Senegalu Pani Margarety Kassangany, Szefa Zagranicznego Biura Handlowego Pana Leszka Białego oraz lokalnych ekspertów, w formule wprowadzającej w realia gospodarki senegalskiej, w nowej siedzibie ZBH w Dakarze.

Głównym punktem programu pobytu w Dakarze było Senegalsko-Polskie Forum Biznesu, które odbyło się w dniu 21 maja z udziałem Pani Minister Aminaty Assome Diatta, Minister Handlu i MSP Senegalu oraz ponad 120-u przedstawicieli biznesu z Senegalu i z Polski jak również z instytucji rządowych. Otwarcia Forum dokonała Pani Ambasador Margareta Kassangana, z polskiej strony Forum przewodniczył p. Marek Kłoczko – Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, ze strony senegalskiej p. Cheikh Cisse – Prezes Narodowej Unii Przemysłowców i Handlowców Senegalu.

Podczas oficjalnej części forum podsumowano aktualny stan współpracy gospodarczej miedzy Polską a Senegalem, podkreslając konieczność zbilansowania wymiany handlowej miedzy naszymi krajami, w latach 2014 – 2018 zanotowano spadek importu z Senegalu oraz równolegle trzykrotny wzrost polskiego eksportu. Pani Ambasador Margareta Kassangana zwróciła uwagę, że potencjalne możliwości współpracy istnieją w wielu branżach, w tym w rolnictwie, gospodarce morskiej, sektorze zdrowia, energetyce oraz w wielu innych reprezentowanych przez uczestników polskiej misji, a Polska, jako szósta gospodarka UE jest otwarta na współpracę i realizacje projektów w Afryce. Współpracę maja uprościć ułatwienia wizowe, na temat których toczą się aktualnie rozmowy, zaznaczyła Pani Minister Diatta.

Pan Prezes Marek Kłoczko podkreślił z kolei, że w ciągu ostatnich kilku lat miała miejsce intensyfikacja wizyt i spotkań na szczeblu politycznym oraz gospodarczym, w tym wizyta Prezydenta Senegalu w Polsce w październiku 2016 roku, wcześniej w lipcu 2016 roku wizyta misji gospodarczej KIG w Senegalu, a wszystkie te kontakty doprowadziły do zintensyfikowania współpracy między polskimi i senegalskimi przedsiębiorcami. « Nasze środowiska biznesu Polski oraz Senegalu coraz bardziej zbliżają się do siebie i to jest rola zarówno dla Krajowej Izby Gospodarczej jak i naszych senegalskich partnerów, aby te współpracę dalej wspierać i rozwijać. Otwarcie Ambasady Republiki Senegalu w Warszawie oraz Ambasady RP w Dakarze jest jasnym sygnałem świadczącym o rosnącym zainteresowaniu naszych krajów wzajemną współpracą gospodarczą i przełomem w naszych wzajemnych relacjach».

Równolegle do rozmów B2B, które miały miejsce po Forum oraz w dniu następnym, polscy przedsiębiorcy odbyli ponadto liczne spotkania instytucjonalne , w tym w spotkania m.in. na szczeblu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Ropy i Gazu, Ministerstwa Rybołówstawa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak również w poszczególnych senegalskich firmach.Spotkali się również z przedstawicielami lokalnej Polonii w siedzibie Ambasady RP w Dakarze.

Uczestnicy misji mieli również okazję zapoznać się z projektem nowej stolicy administracyjno-gospodarczej kraju, która powstaje w Diamniadio na mocy dekretu Prezydenta Senegalu podpisanego w 2014 roku podczas spotkania z Panem Seydou Sy Sall, Dyrektorem Generalnym ds. Promocji nowej strefy przemysłowej i zurbanizowanej w Diamniadio jak również w trakcie wizyty studyjnej i rozmów m.in. w nowym parku technologicznym.

Program misji zakończyło spotkanie podsumowujące z udziałem polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli senegalskich kół biznesu w rezydencji Pani Ambasador w Dakarze.

Linki do relacji z misji do Senegalu:
https://kebetu.com/cooperation-commerciale-avec-la-pologne-le-senegal-veut-reduire-le-desequilibre/

https://www.leral.net/Mme-Margaretta-Kassangana-ambassadeur-de-Pologne-le-leadership-du-Senegal-attire-nos-hommes-d-affaires_a249815.html


https://www.dakaractu.com/Mme-Margaretta-Kassangana-ambassadeur-de-Pologne-le-leadership-du-Senegal-attire-nos-hommes-d-affaires_a170518.html

http://www.faapa.info/blog/revue-de-la-presse-quotidienne-internationale-africaine-rpqi-afrique-863/

 

 

* * * * *
Zapraszamy Państwa do udziału w następnych przedsięwzięciach promocyjnych planowanych przez KIG w regionie Afryki Zachodniej.

Kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Agnieszka Salamończyk
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.