Relacja: Misja Gospodarcza do Senegalu, 25 – 27 lipca 2016 r.

27.10.2016

W dniach 25 – 27.07.br Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą RP w Dakarze oraz Ambasadą Republiki Senegalu  w Warszawie, zorganizowała Misję Gospodarczą do Senegalu. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.