• A A A

Relacja: Misja gospodarcza do Tadżykistanu przy okazji Polsko – Tadżykistańskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej

27.10.2016

W dniach 5-6 czerwca br. w stolicy Tadżykistanu – Duszanbe odbyło się IV posiedzenie Polsko – Tadżykistańskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.