Relacja: Misja gospodarcza do Uzbekistanu, 3-7 listopada 2015 r.

27.10.2016

W dniach 3-7 listopada 2015 r. delegacja polskich przedsiębiorców – pod przewodnictwem Pana Marka Kłoczko, Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej przebywała z misja gospodarczą w Uzbekistanie. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.