Relacja: Misja Gospodarcza do Uzbekistanu 7-10 XI 2016 r.

17.11.2016

W dniach 7 – 10 listopada 2016 r., Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy WPHI Ambasady RP w Taszkencie oraz Izbą Przemysłowo-Handlową Republiki Uzbekistanu zorganizowała Misję Gospodarczą do Uzbekistanu (Taszkent, Samarkanda).

Misja była kontynuacją wydarzeń promocyjnych KIG w Uzbekistanie i spotkań nawiązanych podczas poprzedniej wizyty z okazji Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w listopadzie 2015 r. oraz kontaktów zawartych ramach programu staży dla uzbekistańskich przedsiębiorców w polskich firmach.

Jednym z punktów programu misji  było Forum Biznesu Uzbekistan – Polska  w Taszkencie, w dniu 7 listopada 2016 r., z udziałem polskiej delegacji oraz przedstawicieli polskich firm już działających w Uzbekistanie.  Podczas forum strona uzbekistańska zaprezentowała aktualna sytuacje gospodarcza kraju, perspektywiczne dziedziny współpracy oraz uwarunkowania normatywno-prawne dotyczące działalności na rynku. Polskich przedsiębiorców interesowały szczególnie tematy zwiane z systemem bankowym i problemem dostępu do walut wymienialnych, który stanowi barierę w handlu.

W zorganizowanych po Forum rozmowach bilateralnych, ze strony uzbekistańskiej uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli biznesu, zainteresowanych nawiązaniem lub pogłębieniem już istniejących kontaktów handlowych z polskimi przedsiębiorcami.

W dniu 8 listopada 2016 r. delegacja polskich przedsiębiorców uczesniczyla w otwarciu I Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw w Taszkencie „International fruit and vegetable fair” (www.agrofair.uz, www.uzagroexport.uz), gdzie zapoznała się z potencjałem Uzbekistanu w sferze rolno-spożywczej. Rząd Uzbekistanu promuje projekty mające na celu rozszerzenie przetwórstwa owoców i warzyw oraz wyrobów mięsnych i produkcji artykułów spożywczych.

W programie misji zorganizowana została również konferencja prasowa z udziałem uzbekistańskich dziennikarzy podczas której polskie firmy miały okazję do zaprezentowania się i przedstawienia swoich ofert dotyczących współpracy w Uzbekistanie.

Przedstawiciele polskiego biznesu wzięli również udział w Seminarium Gospodarczym w Samarkandzie w dniu 9 listopada, zorganizowanym przy udziale Izby Handlowo-Przemysłowej z regionu samarkandzkiego.

Podczas seminarium podkreślono istniejącą już współpracę Regionu Samarkandy z Polska w dziedzinie sadownictwa i hodowli bydła.

Jako potencjalne dziedziny  współpracy z polskiej strony zostały wymienione: dostawy mięsa i bydła rogatego, sadzonek drzew owocowych, linii do przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wybranych rodzajów maszyn i urządzeń, kooperacja w przemyśle farmaceutycznym.

Strona uzbekistańska wyraziła zainteresowanie organizacją misji gospodarczej do Polski w 2017 r.  Na przyszły rok zaplanowane  jest również VII posiedzenie Polsko-Uzbekistańskiej Komisji Międzyrządowej do spraw gospodarczych, które ma się odbyć w Warszawie.

Uzbekistan jest ważnym partnerem gospodarczym Polski, to drugi po Kazachstanie partner handlowy Polski w Azji Centralnej. Republika Uzbekistanu jest jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Azji Środkowej (ok. 8% rocznego wzrostu PKB w ciągu ostatniej dekady) z rynkiem ponad 30 milionów konsumentów. Współpraca gospodarcza Polski z Uzbekistanem sprowadza się przede wszystkim do wymiany handlowej. Polska nie jest raczej zaangażowana w poważne projekty inwestycyjne na terenie Uzbekistanu.

Kontakt
Elżbieta Wojtas
Tel. 22 6309752
E-mail : ewojtas@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.