Relacja: Misja gospodarcza KIG na Polsko-Indyjskim Szczycie Energetycznym w New Delhi oraz Kalkucie

27.10.2016

W dniach 10-15 lutego 2014 r. misja gospodarcza zorganizowana przez Krajowa Izbę Gospodarczą licząca ponad 70 przedstawicieli biznesu i ośrodków naukowo-badawczych, w tym firm z sektora górniczego, wydobywczego i energetycznego uczestniczyła w Polsko – Indyjskim szczycie Energetycznym w New Delhi oraz V Azjatyckim Kongresie Górniczym i Targach Górniczych w Kalkucie. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.