Relacja: Misja Gospodarcza na Białoruś – 24-26 listopada 2014 r.

26.10.2016

W dniach 24-26 listopada 2014 roku miała miejsce Misja Gospodarcza do Mińska na Białorusi. Wydarzeniu towarzyszyło Białorusko-Polskie Forum Biznesu oraz spotkania B2B. WIĘCEJ

Relacja: Misja Gospodarcza na Białoruś – 24-26 listopada 2014 r.

26.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.