Relacja: Misja gospodarcza na Białoruś, 25-27 marca 2019

09.04.2019

W dniach 25-27 marca 2019 roku odbyła się misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Mińska na Białorusi zorganizowana przez KIG we współpracy z Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową oraz Ambasadą RP w Mińsku. W wydarzeniu wzięło udział 10 firm z takich sektorów jak: części samochodowe, metalurgia, budowa linii technologicznych, bankowość, produkcja mebli, ceramika, wystawiennictwo, sprzęt medyczny, technologie biogazowe. W misji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii p. Adrian Malinowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej.

Misja gospodarcza KIG towarzyszyła również wizycie Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej p. Andrzeja Arendarskiego na zaproszenie Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś p. Michaiła Miasnikowicza.

W ramach trwającego trzy dni wydarzenia polskie firmy wzięły udział między innymi w Białorusko-Polskim Forum Biznesu, któremu towarzyszyły spotkania B2B z lokalnymi partnerami. W ramach bogatego programu towarzyszącego odbyły się między innymi spotkania informacyjno-gospodarcze z Zagranicznym Biurem Handlowym (ZBH) w Mińsku, a także z członkami Zrzeszenia Polskiego Biznesu na Białorusi. Dodatkowo polskie firmy wzięły udział w uroczystości 20-lecia wstąpienia Polski do NATO, organizowanej wspólnie przez Ambasady Polski, Czech i Węgier. Ostatnim punktem programu była wizyta studyjna w Białorusko-Chińskim Parku Przemysłowym „Wielki Kamień”.

Misja gospodarcza stanowiła rewizytę względem wizyty białoruskich przedsiębiorców podczas Polsko-Białoruskiego Forum Biznesu w Warszawie w dniu 24 października 2019: relacja tutaj, a także wizyty Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w KIG w dniu 12 lutego 2019: relacja tutaj.


Kontakt

Piotr Lipiec
tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.