Relacja: Misja Gospodarcza na Kubę, 6-9 września 2016 r.

03.11.2016

W dniach od 6 do 9 września 2016 r.  przebywała w Hawanie misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu reprezentująca branże: przemysł spożywczy, kosmetyczny, samochodowy, chemiczny, maszyn rolniczych, budowlany, przedstawiciel banku oraz międzynarodowej firmy konsultingowej. WIĘCEJ

Relacja: Misja Gospodarcza na Kubę, 6-9 września 2016 r.

12.10.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.