Relacja: Pierwsza misja gospodarcza KIG do Tajlandii i Mjanmy / d. Birma

27.10.2016

Relacja: Pierwsza misja gospodarcza KIG do Tajlandii i Mjanmy / d. Birma

W dniach 23-30 kwietnia br. odbyła się Pierwsza Misja Gospodarcza KIG do Tajlandii i Mjanmy/d.Birma. W skład misji, której przewodniczył Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes KIG wzięli udział przedsiębiorcy reprezentujący m.in. sektor spożywczy i przetwórstwa spożywczego, energetyki, sektor maszynowy, sektor kosmetyków naturalnych i suplementów diety, sektor ICT, producenta ciągników, traktorów i maszyn rolniczych oraz przedstawiciele branży deweloperskiej i tytoniowej. WIĘCEJ

Relacja: Pierwsza misja gospodarcza KIG do Tajlandii i Mjanmy / d. Birma

25.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.