Relacja: Polska delegacja na Globalnym Szczycie VIBRANT GUJARAT’2015

27.10.2016

W dniach 10–12 stycznia 2015 r. odbyła się Misja Gospodarcza do Indii na Szczyt Globalny Vibrant Gujara’2015. Wydarzenie zostało zorganizowane przez KIG we współpracy z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Ambasadą RP w New Delhi. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.