Relacja: Polsko-Albańskie Forum Gospodarcze z okazji oficjalnej wizyty w Albanii Premier Beaty Szydło, 09.12.2016 r.

16.12.2016

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Tiranie odbyło się Polsko-Albańskie Forum Gospodarcze z udziałem Pani Premier Beaty Szydło oraz Premiera Albanii Pana Ediego Ramy.

Krajowa Izbę Gospodarczą reprezentował podczas wizyty w Albanii Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny. Ze strony polskiej obecni byli Ambasador RP w Tiranie, przedstawiciele WPHI w Rzymie, przedstawiciele kierownictwa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju.

Stronę albańską reprezentowali przedstawiciele kierownictwa Albańskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, Związku Izb Handlu i Przemysłu Republiki Albanii, innych czołowych stowarzyszeń biznesowych oraz wielu albańskich firm, zainteresowanych polskim rynkiem.

Premier Szydło w swoim wystąpieniu podczas Forum zapewniała, że Polsce zależy na wzmocnieniu kontaktów gospodarczych z Albanią i wzroście obrotów. Potencjał rozwijania współpracy pomiędzy krajami jest bardzo duży – podkreślała Premier Szydło.
Polska zaprezentowała na forum ofertę eksportową z takich dziedzin jak energetyka, produkcja maszyn, autobusów, urządzeń rolniczych, mebli oraz przetwórstwa rolno –spożywczego.

Polsko-albańska współpraca gospodarcza, choć na stosunkowo niskim poziomie (obroty handlowe w 2015 r. wyniosły 47, 7 mln EUR), rozwija się dobrze. Świadczy o tym rosnący polski eksport do Albanii – w 2015 r. na poziomie 40,7 mln Eur oraz wzrost zainteresowania polskich firm rynkiem albańskim.

„Jestem przekonany, że dzisiejsze Forum będzie bardzo dobrą okazja poznania możliwości Albanii, która realizuje szeroki program modernizacji swojej gospodarki i poszerza współpracę międzynarodową.” – powiedział Prezes Marek Kłoczko podczas Forum.

Krajowa Izba Gospodarcza jest zainteresowana konkretnymi działaniami z Izbami partnerskimi, które mają na celu poszerzenie relacji biznesowych miedzy polskimi i albańskimi przedsiębiorcami, czego potwierdzeniem było podpisanie Umowy o współpracy między Krajowa Izba Gospodarczą a Unią Izb Handlu i Przemysłu Albanii.

Forum Gospodarcze było znakomitą okazją dla środowisk gospodarczych Polski i Albanii do nawiązania, również podczas spotkań B2B, bezpośrednich kontaktów oraz omówienia możliwości przyszłej współpracy.

Kontakt
Elżbieta Wojtas
Tel. 22 63 09 752
ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.