Relacja: Polsko-Gruzińskie Forum Biznesu

17.07.2018

12 lipca br. w Hotelu Radisson Blu w Warszawie odbyło się Polsko-Gruzińskie Forum Biznesu, zorganizowane przez Radę Biznesu UE-Gruzja (EUGBC) w bliskiej współpracy z  Ambasadą Gruzji w RP oraz Krajową Izbą Gospodarczą.

Uroczystego otwarcia Forum dokonali pan Zviad Chumburidze- Sekretarz Generalny Rady Biznesu UE-Gruzja, Wiceprzewodniczący Parlamentu Gruzji- p. Giorgi Volski, Wiceministrowie Spraw Zagranicznych – p. Giorgi Sharvashidze oraz p. B. Cichocki a także, prezes KIG p. Andrzej Arendarski oraz Ambasador Gruzji w RP -JE  Ilia Darchiashvili .

Prezes Arendarski podczas wystąpienia podkreślił, że tak licznej i silnej delegacji firm gruzińskich nie było w Polsce od kilkunastu lat, a Gruzja to piękny, przyjazny i rozwijający się kraj o wielkim potencjale ekonomicznym. Prezes KIG zaprosił uczestników do udziału w organizowanej jesienią konferencji na temat ochrony środowiska (gospodarka wodna i gospodarka odpadami)  w Tbilisi. Po części oficjalnej Forum, Prezes Arendarski podpisał także porozumienie o współpracy z Gruzińską Izbą Przemysłowo -Handlową w obecności Ministra Sharvashidze.

W konferencji biznesowej wzięło udział ponad 100 gruzińskich i polskich firm. Po przedstawieniu potencjału ekonomicznego Gruzji odbyły się prezentacje dotyczące perspektywicznych kierunków eksportu. Po sesjach panelowych odbyły się spotkania (B2B), podczas których gruzińscy producenci żywności i napojów, firmy budowlane, turystyczne, konsultingowe i logistyczne spotkały się z potencjalnymi partnerami z Polski.

Kontakt

Monika Sasiak
Biuro współpracy z Zagranicą KIG
tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.