Relacja: Polsko – Indyjskie Forum Gospodarcze, 5 kwietnia 2016 r.

27.10.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2-go do 9-go kwietnia br. przebywała w Polsce delegacja przedsiębiorców z Indii zorganizowana przez Bombay Industries Association. WIĘCEJ

Relacja: Polsko – Indyjskie Forum Gospodarcze, 5 kwietnia 2016 r.

25.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.