Relacja: Polsko-Irańskie Forum Gospodarcze, 30 V 2016 r.

04.11.2016

W dniu 30 maja br. odbyło się Polsko – Irańskie Forum Gospodarcze z okazji oficjalnej wizyty w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu, Pana Mohammada Javad Zarif któremu towarzyszyła ok. 70-osobowa grupa przedstawicieli irańskiego biznesu, zorganizowana przez Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture.

Delegacji biznesowej przewodniczył P. Mohsen Jalalpour, Prezes ICCIMA.

Forum zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą oraz Ambasadą Iranu w Warszawie i Ambasadą RP w Teheranie.Organizacja przedsięwzięcia odbyła się przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju.W części oficjalnej Forum wystąpił Pan Paweł Chorąży, Wiceminister Rozwoju; głos zabrał także Pan Michał Kurtyka, Wiceminister Energii.

Przedsiębiorcy irańscy reprezentowali branże: petrochemiczną, górniczą, przemysł samochodowy, transport, technologie innowacyjne, infrastrukturę, sektor rolno-spożywczy oraz medyczno-farmaceutyczny. Ze strony polskiej w Forum uczestniczyło blisko 300 przedstawicieli firm i organizacji okołobiznesowych. Po zakończeniu części oficjalnej Forum rozpoczęły się rozmowy bilateralne pomiędzy polskimi I irańskimi przedsiębiorcami.

Podczas Forum Krajowa izba Gospodarcza podpisała List intencyjny z naszym partnerem irańskim partnerem Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa; ze strony polskiej dokument podpisał Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes KIG, zaś ze strony irańskiej Pan Mohamadreza Ansari, Wiceprezes ICCIMA. Parafowane zostały także kontrakty: pomiędzy Navimor International Com Co. Ltd z Iranian Fisheries Export Development Fund oraz Rafako SA i Tamin Energy Development Co.(TEDCO). W delegacji znalazła się liczna i reprezentatywna grupa przedstawiciali banków irańskich i sektora finansowego, dla których zorganizowano odrębny panel finansowo-bankowy oraz sesję rozmów z przedstawicielami polskich banków i organizacji finansowych. W panelu finansowym oraz zamkniętej sesji bankowej uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Amin Investment Bank, Mellat Bank, Saman Bank, Tejarat Bank, Tadbir Economic Development Group. Ze strony polskiej obecni byli przedstawiciele : NBP, Związku Banków Polskich, PKO BP, BGK, KUKE, Raiffeisen Bank Polska SA. Ze strony samorządu gospodarczego panelowi przewodniczyli: P. Andrzej Piłat, Wiceprezes KIG oraz P. Mohamadreza Ansari, Wiceprezes ICCIMA.

Naszymi Partnerami podczas realizacji całego przedsięwzięcia były: Firma Dentons oraz KUKE.

Kontakt:
Maria Nowakowska
mnowakowska@kig.pl
tel. +48 22 630 97 83
Agnieszka Salamończyk
asalamonczyk@kig.pl
tel: +48 22 630 97 73
Monika Sasiak
msasiak@kig.pl
tel: + 48 22 630 97 23
Piotr Lipiec
plipiec@kig.pl
tel: +48 22 630 96 06.
Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.