Relacja: "Polsko-Jordańskie Forum Biznesu", 28.06.2018

05.07.2018

Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowały 28 czerwca br. w MPiT „Polsko-Jordańskie Forum Biznesu” z okazji misji gospodarczej Jordan European Business Association (JEBA) do Polski. Celem tego wydarzenia było zaprezentowanie potencjału Jordanii oraz możliwości wzajemnej współpracy biznesowej i inwestycyjnej między Polską i Jordanią oraz nawiązanie kontaktów gospodarczych poprzez udział w spotkaniach B2B między polskimi i jordańskimi przedsiębiorcami. Delegacja jordańska liczyła niemal 40 firm z różnych sektorów: medycznego, obronnego, rolniczego, spożywczego, turystycznego, kosmetycznego, finansowego.

Bezpośrednio po forum biznesowym, podczas którego Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG Marek Kłoczko podpisał trzy umowy o współpracy z jordańskimi instytucjami otoczenia biznesu: Amman Chamber of Commerce, Amman Chamber of Industry, Jordan Europe Business Association (JEBA)

Jordańska gospodarka rozwija się w tempie 2,8% rocznie, a PKB kraju wynosi 40,5 mld USD. Główne bogactwa naturalne kraju to fosforany, potaż (węglan potasu), ropa z łupków. 66% gospodarki stanowią usługi finansowe i turystyczne. W związku z rozbudową kraju odnotowuje się także wzrost zapotrzebowania na maszyny i materiały budowlane, a także sprzęt IT.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Piotr Lipiec
tel. 22 630 96 06
plipiec@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 22 630 96 86
bnersewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.