Relacja: Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze z udziałem Prezydentów Andrzeja Dudy i Nursułtana Nazarbajewa

13.09.2017

W dniu 6 września 2017 r. w Astanie odbyło się Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze  z udziałem Prezydentów Andrzeja Dudy i Nursułtana Nazarbajewa. Prezydent Duda przebywał w Kazachstanie z rewizytą a głównym celem było  m.in. zacieśnianie polsko-kazachstańskich relacji gospodarczych.  Prezydentowi towarzyszyła grupa ponad 200 polskich przedsiębiorców z całej Polski m.in. z branż energetycznej, górniczej, maszyn i urządzeń rolniczych, spożywczej , budowlanej i telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej. Delegacji biznesowej przewodniczył Wiceprezes KIG Tadeusz Donocik.

Polska i Kazachstan stanowią ważne punkty łączące Azję z Europą, zeszłoroczna wizyta w Polsce prezydenta Nazarbajewa dała impuls do wzajemnego otwarcia się na partnerstwa biznesowe, co przekłada się na wzrost obrotów handlowych w ciągu ostatniego roku. Wątkiem politycznym rozmów w Astanie jest niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019 oraz Nowy Jedwabny Szlak, i te aspekty szczególnie były podkreślane w wypowiedziach obu prezydentów.

Umowy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska oraz o współpracy gospodarczej zostały podpisane w środę w Astanie w obecności prezydentów Polski i Kazachstanu, Andrzeja Dudy i Nursułtana Nazarbajewa. Kolejne porozumienia o współpracy zostały podpisane w trakcie Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego przez m.in. Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Poczta Polska, Instytut Sadownictwa, Polpharma SA i Ptak Warsaw Expo.

Podczas Forum odbyły się także dyskusje panelowe dot. najbardziej perspektywicznych branż tj. energetyki i przemysłu wydobywczego, współpracy regionalnej oraz infrastrukturalnej oraz na temat finansowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

Następnego dnia  Polska delegacja oficjalna oraz biznesowa miała okazje wziąć udział w obchodach Narodowego Dnia Polskiego na Międzynarodowej Wystawie EXPO ASTANA 2017 r. Tematem kazachstańskiego EXPO było  m.in. wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

W ubiegłym  roku Polska zajęła czternastą pozycję pod względem wartości eksportu do Kazachstanu, siódmą  wśród krajów UE. Wyprzedzają nas Chiny, Niemcy, USA, Korea Południowa, Japonia, Włochy, Holandia, Francja, Turcja, Ukraina, Rosja, Uzbekistan i Białoruś. W 2016 roku wymiana handlowa osiągnęła wartość blisko 760 mln dolarów, o prawie 33 % mniej niż w 2015 roku. Spadek ten wpisuje się w ogólną tendencję spadkową dotyczącą relacji gospodarczych Kazachstanu i związany był z niestabilnością geopolityczną  oraz zawirowaniami w kazachstańskiej gospodarce, wraz ze znaczącym spadkiem wartości miejscowej waluty. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), eksport z Polski do Kazachstanu w pierwszych pięciu miesiącach obecnego roku wyniósł 116,1 mln dolarów i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu w ostatnim roku o 14,2 mln dolarów.

 

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Monika Sasiak
Tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl
Katarzyna Kaniewska
Tel. 22 630 97 07
kkaniewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.