Relacja: Polsko-Kolumbijskie Spotkanie Biznesowe

02.10.2019

W poniedziałek, 30 września, w siedzibie KIG odbyło się Polsko-Kolumbijskie Spotkanie Biznesowe. W wydarzeniu uczestniczył Ambasador Kolumbii w Polsce, Javier Dario Higuera, Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych rządowej agencji ProColombia, Carlos Andrés Álvarez Awakon, oraz Dyrektor Handlowy Biedronki (Jeronimo Martins), Ricardo Almeida. Gospodarzem wydarzenia był Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko.

Carlos Andrés Álvarez Awakon z agencji ProColombia przebywa z wizytą w Polsce. W trakcie spotkania w KIG zachęcał przedstawicieli polskich firm do inwestowania w kraju Ameryki Łacińskiej. Álvarez podkreślał, że w ostatnich latach gospodarka kolumbijska wzrosła o 3,8% (2010-2017) i jest obecnie czwartą co do wielkości w tej części świata. Kraj przeszedł głęboką transformację, jest stabilny politycznie, posiada rozwiniętą infrastrukturę oraz wykwalifikowaną i niedrogą kadrę pracowniczą.

W tej chwili prawdziwy boom inwestycyjny w Kolumbii przeżywają branża IT, finansowa oraz usług dla biznesu. Perspektywiczne są także sektory infrastruktury i energii. Dzieje się tak za sprawą licznych zachęt dla inwestorów oraz specjalnych stref ekonomicznych dla eksporterów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami agencji:

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.