Relacja: Polsko-malezyjskie spotkanie biznesowe

28.02.2020

W dniu 25 lutego br.  w siedzibie Krajowej  Izby Gospodarczej odbyło się polsko-malezyjskie spotkanie biznesowe promujące udział polskich firm w 17. edycji Międzynarodowych Targów MIHAS 2020.

MIHAS, czyli Malaysia International Halal Showcase, które odbywają się w Kuala Lumpur są największymi na świecie targami żywności, napojów, kosmetyków oraz farmaceutyków certyfikowanych jako halal. Ich tegoroczna edycja została przesunięta na listopad 2020 r. Poprzednia, czyli 16. edycja targów przyciągnęła blisko 30 tysięcy odwiedzających z 88 krajów oraz ponad 1000 wystawców z 44 krajów.

Spotkanie w KIG było skierowane przede wszystkim do firm, które chciałyby importować towary z Malezji, ale również do polskich producentów, którzy chcieliby promować swoje produkty i usługi na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. W trakcie spotkania przedstawiciel  MATRADE  Malezyjskiego Biura Promocji  Handlu Zagranicznego (oddział w Warszawie) dokonał charakterystyki wystawy oraz przedstawił zgromadzonym możliwości i korzyści, jakie daje uczestnictwo w MIHAS.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.