Relacja: Polsko-Omańskie Forum Biznesu

04.11.2019

W dniu 31 października br. w hotelu Sheraton odbyło się Polsko-Omańskie Spotkanie Biznesowe z okazji wizyty w Polsce misji zorganizowanej przez Omańską Izbę Handlowo-Przemysłową. Delegacji omańskiej przewodniczył Qais Mohammed Al Yousef, Prezes Zarządu Omańskiej Izby Handlu i Przemysłu. Przedstawicielem KIG na Forum był Stefan Bekir Assanowicz, członek Prezydium KIG i Przewodniczący Polsko Omańskiej Rady Biznesu przy KIG.

Podczas ceremonii otwarcia Forum Stefan Bekir Assanowicz przedstawił Krajową Izbę Gospodarczą i jej rolę w życiu gospodarczym Polski oraz historię relacji obydwu izb a także powitał delegację omańską w języku arabskim – w imieniu muzułmanów polskich – co zostało bardzo przychylnie przyjęte przez gości z Omanu. W trakcie podsumowania Forum Prezes Omańskiej Izby Handlu i Przemysłu w ciepłych słowach odniósł się do Krajowej Izby Gospodarczej i zaprosił  do złożenia wizyty w Omanie w I półroczu 2020 roku.

Oman prowadzi aktywną i zdywersyfikowaną politykę inwestycyjną charakteryzującą się otwartością na nowych partnerów zagranicznych. W tym zakresie , współpraca dwustronna mogłaby m.in. obejmować inwestycje w obiekty przerobu i dystrybucji produktów ropy naftowej i gazu oraz usługi w zakresie poszukiwania złóż tych surowców, budowy obiektów wydobywczych, linii przesyłowych i dystrybucyjnych.

W 2018 roku, dominującymi pozycjami w polskim eksporcie do Omanu były:
• Samoloty i inne statki powietrzne – 20,75 mln USD, 27,6% udział
• Elektrody i szczotki węglowe – 8,02 mln USD;
• Naboje i pozostała amunicja – 5,55 mln USD;
• Brzytwy i maszynki do golenia – 5,44 mln USD;
• Chleb i pieczywo cukiernicze – 3,76 mln USD;

Natomiast w imporcie największe pozycje stanowiły:
• Płyty, arkusze i folie z tworzyw sztucznych – 1,78 mln USD;
• Polimery polipropylenu – 0,97 mln USD;
• Leki złożone przygotowane do sprzedaży – 0,87 mln USD;
• Polietery, żywice, poliwęglany – 0,35 mln USD.

Źródło: materiały MPiT

Bliższe informacje:

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krajowa izba Gospodarcza
Agnieszka Salamonczyk, Zastępca Dyrektora
tel: 22 6309773
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.