Relacja: Polsko-Południowoafrykańskie Forum Biznesu, 29.03.2017 r.

31.03.2017

29 marca br. Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała Polsko-Południowoafrykańskie forum biznesowe. Delegacja złożona z przedsiębiorców z prowincji KwaZulu-Natal przybyła pod przewodnictwem Pana Zamo Gwali – Dyrektora Generalnego tamtejszej agencji zajmującej się promocją handlu (TIKZN – Trade & Investment Kwazulu-Natal). Krajowa Izba Gospodarcza dołożyła wszelkich starań, aby wizyta w Warszawie, będąca jednym z głównych celów naszych gości podczas ich podróży do państw Grupy Wyszehradzkiej, przełożyła się na wymierne efekty biznesowe i pogłębiła wiedzę uczestników forum.

Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym, pozytywnym odzewem i zainteresowaniem, któremu dała wyraz niespotykanie wysoka frekwencja przybyłych z całego kraju polskich przedsiębiorców. Sala dosłownie „pękała w szwach”. Nie do przecenienia w tym aspekcie jest rola szacownych gości, przedstawicieli administracji, którzy chętnie dzielili się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniami odpowiadając na pytania i wygłaszając prezentacje mające na celu rozszerzenie bilateralnej wymiany handlowej. Ambasador RPA w Polsce – Pan Simon Ntombela opowiedział o wzajemnych relacjach politycznych i  ekonomicznych. Pani Anna Raduchowska-Brochwicz – była ambasador Polski w RPA, nakreśliła obraz możliwości rozwoju i wyzwań stojących przed obiema stronami. Podkreśliła w swoim wystąpieniu, że tak jak Polska może być dla przedstawicieli biznesu z RPA destynacją, która pozwala na dostęp do rynku krajów V4 czy UE, tak RPA dla polskich przedsiębiorców stanowi możliwość dostępu do rynku innych krajów afrykańskich.  Pan poseł Killion Munyama, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, opowiedział w swoim wystąpieniu o zwyczajach i kulturze „Czarnego Lądu”.  Pan Zamo Gwala przybliżył zebranym prowincję KwaZulu-Natal. Spotkanie prowadził i moderował Pan Ambasador Jerzy Drożdż.

Poza członkami delegacji z KwaZulu Natal w spotkaniu udział wzięła także Pani Tatiana Dos Santos, reprezentująca Agencję Turystyki, Handlu i Inwestycji WESGRO z prowincji Przylądkowej Zachodniej (Western Cape).  Była to okazja do nawiązania kontaktu i rozeznania możliwości współpracy także w tej części Republiki Południowej Afryki.

Ostatnim, ale najistotniejszym punktem  Forum były rozmowy B2B pomiędzy przedstawicielami biznesu z obu krajów. Obecni na Forum przedstawiciele Ministerstw: Spraw Zagranicznych, Rozwoju, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także reprezentanci firmy ubezpieczeniowej KUKE i banku BGK udzielali zainteresowanym dodatkowych informacji nt. uwarunkowań dotyczących rozwijania kontaktów handlowych, czy też możliwości wsparcia.

Po Forum delegacja z RPA – dzięki uprzejmości kierownictwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – zwiedziła Warszawskie Filtry należące do systemu wodociągów warszawskich zaprojektowanych przez brytyjskiego inżyniera Williama Lindleya. Główna stacja znajdująca się przy Koszykowej wykorzystuje zarówno technologie opracowane jeszcze ponad 100 lat temu, jak i te najnowocześniejsze. Cały kompleks w 2012 roku  został uznany za pomnik historii. Była to nie lada gratka dla naszych gości.

Prezentacja: Pobierz

Prezentacja2: Pobierz

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.