Relacja: Polsko-rumuńskie spotkania B2B, 5 marca 2020 r.

09.03.2020

W dniach 4-5 marca 2020 r. Polsko-Rumuńska Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Ambasadą Rumunii w Polsce oraz Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie zorganizowała dwudniowy cykl imprez pod nazwą Women Leadership Forum. Imprezę objęła patronatem Jej Wysokość Margareta, najstarsza córka ostatniego króla Rumunii Michała i wspólnie z Ambasadorem Rumunii JE Ovidiu Dranga oraz prezesem Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej Gheorghu Cristescu uczestniczyła w uroczystym otwarciu wydarzenia.

Podczas uroczystej gali, 4 marca uczestnicy mogli podziwiać pokaz mody polskich i rumuńskich projektantek (Aneta Larysa Knap, Iulia Ghenea i Emilia Tudoran).

5 marca pod hasłem Women Today: Voices from Central Europe miały miejsce panele dyskusyjne, głównie z udziałem przedsiębiorczych kobiet. Tym razem w otwarciu imprezy uczestniczyła Jej Wysokość Księżniczka Margareta oraz Minister Rozwoju w rządzie RP Pani Jadwiga Emilewicz.

Podczas paneli Successful Women in Public Life“ oraz “Young Innovators: Women Changing the Economy” uczestnicy mieli okazję posłuchać ciekawej dyskusji.

Częścią integralną cyklu wydarzeń były też spotkania B2B zorganizowane przez sekcję ekonomiczną Ambasady Rumunii pod kierownictwem radcy ministra Stefana Porajana przy współpracy Krajowej Izby Gospodarczej. W tej części spotkań wzięli udział przedstawiciele polskich i rumuńskich firm. Firmy rumuńskie przyjechały do Polski z misją gospodarczą, zorganizowaną przez Narodową Unię Przedsiębiorców Rumuńskich (UNPR).

W oficjalnej części wystąpili:
JE Ovidiu Dranga, Ambasador Rumunii w Polsce
Gheorghe Cristescu, prezes Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej
Laura Ciuhu, wiceprezes Narodowej Unii Przedsiębiorców Rumuńskich (UNPR)
Ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Wspólpracy z Zagranicą KIG
Joanna Szostek, koordynator współracy międzynarodowej z International Forum of Women in Business and Science

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.