Relacja: Polsko-Tunezyjskie Forum Biznesu, 17 czerwca 2019 r.

02.07.2019

W dniu 17 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Tunezji w Warszawie  zorganizowała  Forum Gospodarcze Polska – Tunezja  z udziałem przedstawicieli biznesu tunezyjskiego oraz polskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy na rynku tunezyjskim.  Ze strony tunezyjskiej partnerem KIG była Izba Przemysłowo-Handlowa Regionu Centre z Sousse. Partnerem wydarzenia był PTAK WARSAW EXPO.

Delegacja biznesu tunezyjskiego reprezentowała m. in. następujące branże:

  • produkty spożywcze
  • artykuły budowlane i wyposażenia wnętrz
  • wyposażenie wnętrz
  • artykuły rzemieślnicze, wyroby rękodzieła i rzemiosła artystycznego
  • wyroby farmaceutyczne i kosmetyczne
  • usługi konsultingowe
  • przemysł odzieżowy: wyroby dla dzieci, kobiet i mężczyzn
  • części zamienne dla automatyki przemysłowej, motoryzacji, stoczni  i sprzętu specjalnego

Podczas Forum strona polska i tunezyjska zaprezentowały możliwości współpracy na obydwu rynkach oraz perspektywy w obszarze wymiany handlowej i inwestycji.

Spotkaniu przewodniczył Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes i Dyrektor Generalny KIG, który w swoim wystąpieniu podkreślił trwałe kontakty między partnerami z obydwu krajów, zarówno na poziomie instytucji krajowych, jak i regionalnych, które miały miejsce zarówno przed jak i po „jasminowej rewolucji” w latach 2010/2011. Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat współpracuje z tunezyjskimi partnerami, organizując  spotkania i konferencje  biznesowe w Polsce oraz uczestnicząc w projektach międzynarodowych

Przewodniczący delegacji Tunezyjskiej, Pan Nejib Mellouli, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej z Sousse przedstawił uczestnikom potencjał regionu Centre na tle gospodarki Tunezji oraz nawiązał do  wieloletniej współpracy z polskimi partnerami, która rozwija się w tym regionie od lat 90. Podkreślił także, ze po przemianach , które zaszły w latach 2010/2011, Tunezja znacząco wzmocniła swoją pozycję gospodarczą i jest aktualnie strategicznym partnerem w regionie krajów Maghrebu i generalnie Afryki, liczącym 450 mln konsumentów. Było to m.in. możliwe dzięki przystąpieniu w 2017 roku do Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Południowej COMESA oraz  na członka-obserwatora  Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej CEDEAO. Tunezja jest dodatkowo  w trakcie finalizowania umowy  ze Wspólnotą Gospodarczą  Państw Afryki Środkowej.

Wymienił także priorytetowe sektory gospodarki rozwijane w regionie Centre, do współpracy w których szczególnie zachęcał polskie firmy, jak: przemysł tekstylny, mechanika i elektronika, rolnictwo ( w tym ekologiczne) oraz turystyka. Prezes Izby regionu Centre zaprosił także do złożenia wizyty w Sousse polskich przedsiębiorców, wizytę taka przygotowuje KIG we wrześniu br z okazji MT Rolnych SIAMAP w Tunisie.

Głos zabrał także Ambasador Tunezji Pan Sghaier Fatnassi, który zaznaczył, że ten rok jest wyjątkowy dla relacji polko-tunezyjskich, ze względu na przypadająca 60-rocznicę  nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polska i Tunezją. Podkreślił, że wizyta delegacji z Tunezji ma na celu wzmocnienie więzów gospodarczych między Polska i Tunezją a rozmowy bezpośrednie między przedsiębiorcami są dobra okazją do nawiązania relacji handlowych i kooperacji.

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych p. Ewa Kordys ora Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii p. Danuta Sojka-Andrzejewska omówili ramy traktatowe współpracy bilateralnej oraz aktualna współpracę gospodarczą miedzy Polską a Tunezją.

Zgodnie z wstępnymi danymi za 2018 rok wartość wzajemnych obrotów miedzy naszymi krajami wzrosła i wyniosła 378,1 mln USD. Najważniejszymi pozycjami w polskim eksporcie do Tunezji w 2018 roku były urządzenia mechaniczne i elektryczne, wyroby z tworzyw sztucznych, środki transportu, aparatura pomiarowa i medyczna, produkty przemysłu chemicznego, w imporcie: urządzenia mechaniczne i elektryczne, materiały i wyroby włókiennicze, obuwie i wyroby skórzane oraz sprzęt medyczny. Wstępne szacunki na 2019 rok wskazują, że przyniesie on także wyższe  wyniki we wzajemnych obrotach, równocześnie rośnie liczba polskich firm współpracujących z partnerami tunezyjskimi.

Przedstawiciel CEPEX – Tunezyjskiego Centrum Promocji Eksportu Pan Hichem Neji, reprezentujący FOPRODEX, przedstawił prezentacje na temat aktualnej sytuacji gospodarczej Tunezji i możliwościach współpracy dla polskich firm i poinformował o otwarciu we wrześniu br delegatury CEPEX w Warszawie (link do prezentacji tutaj).

Obecny na spotkaniu Konsul Honorowy RP w Sousse Pan dr Aziz Fredj z małżonką zachęcali także polskie firmy do współpracy z Tunezją i deklarowali wsparcie w kontaktach biznesowych

W ramach forum miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy o Współpracy miedzy Krajowa Izba Gospodarcza a Izba Przemysłowo-Handlową w Sousse, a następnie po forum odbyły się  spotkania B2B oraz prezentacja produktów, które firmy tunezyjskie oferowały polskimi partnerom.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z forum

Krajowa Izba Gospodarcza zachęca do kontynuacji rozmów z partnerami tunezyjskimi m.in. podczas misji gospodarczej, która zostanie zorganizowana w Tunisie i w Sousse  we wrześniu br , która połączona będzie z udziałem w XIV Międzynarodowych  Targach Rolnych  SIAMAP, gromadzących  przedsiębiorców, w tym inwestorów z następujących sektorów.

– produkty, urządzenia i maszyny rolne

– produkty ochrony roślin, nawozy

– produkty rybołówstwa i hodowli ryb.

W ramach spotkań B2B odbędą się prezentacje nowych technik produkcji  i maszyn rolnych. Serdecznie zapraszamy !

KONTAKT
Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
tel: 22 6309773
asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752
ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.