Relacja: Polsko–Tureckie spotkanie biznesowe, 18 X 2016 r.

04.11.2016

W dniu 18 października br. w Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Polsko – Tureckie Spotkanie Biznesowe z okazji wizyty w Polsce delegacji z tureckiego Regionu Bursy, zorganizowanej przez Izbę Handlowo – Przemysłową z miasta Bursa. Delegacji przewodniczył Pan Remzi Topuk, Prezes Rady Izby.

Spotkanie otworzył Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Marek Kłoczko, który wspólnie z liderem tureckiej delegacji podpisał odnowioną Umowę o współpracy między KIG a Bursa Chamber of Commerce & Industry.

Przedstawiciele tureckiego biznesu reprezentowali sektor energetyczny, energii odnawialnej oraz gospodarki innowacyjnej; podczas wizyty w Polsce odwiedzą, m. in. Targi Renexpo w Warszawie.

W trakcie spotkania przedstawiono informacje nt. sektora energetycznego w Polsce (prezentacja Ministerstwa Energii) oraz omówiono aktualny stan oraz perspektywy współpracy pomiędzy obydwu krajami w sektorze energetycznym, a szczególnie w branży energii odnawialnych oraz przeprowadzono sesję indywidualnych rozmów handlowych B2B pomiędzy polskimi i tureckimi przedsiębiorcami.

Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel. 22 – 630 97 83,
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.