Relacja: seminarium "Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Mexico!"

06.05.2021

W ramach cyklu wydarzeń przybliżających polskim przedsiębiorcom rynki państw latynoamerykańskich 22 kwietnia 2021 r. odbyło się trzecie już seminarium online pt. Ameryka Łacińska:¡Vamos a Mexico! 

Relacja: seminarium "Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Mexico!"

Organizatorami wydarzeń są Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, i Polsko – Latynoamerykańska Rada Biznesu.  Cały cykl organizowany jest także przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu a także Santander Bank. 

Wielkość rynku meksykańskiego (ca. 130 mln mieszkańców), stopniowe otwieranie się na wymianę gospodarczą z zagranicą, notowany (także w pandemii) relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, zwiększanie produktywności, przynależność do OECD oraz nowe porozumienia handlowe stwarzają ogromne szanse dla przedsiębiorców, tak w zakresie eksportu, jak i inwestycji. Państwo to realizuje politykę łatwego dostępu do swojego rynku; obniża taryfowe i pozataryfowe bariery handlowe. Atrakcyjność tego rynku dostrzegają powoli polskie firmy. Wymiana handlowa między obydwoma krajami rośnie, przekraczając dziś 1 mld dolarów. Nadal jednak potencjał wzajemnych relacji biznesowych z Meksykiem pozostaje w dużej mierze niewykorzystany zwłaszcza w sektorach: samochodowym, rolno-spożywczym, energetycznym i w technologiach środowiskowych, a także w obszarze inwestycyjnym.

Podczas seminarium eksperci i zaproszeni goście zaprezentowali m.in.:

  • szanse i zagrożenia rynku, 
  • różnice prawne i taryfowe oraz kulturowe 
  • narzędzia bankowego wsparcia finansowego.
  • praktyczne case studies i swoje doświadczenia z prowadzenia biznesu na rynku meksykańskim 

Zobacz nagranie z seminarium

Zobacz relację z seminarium Ameryka Łacińska:¡Vamos a… Chile!

Kolejne wydarzenie z cyklu odbędzie się już 19 maja: „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Argentina y Uruguay!”


Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.