Relacja: Seminarium biznesowe Polska-Sudan

11.12.2018

Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z Polsko-Sudańskim Klubem Biznesu zorganizowała 6 grudnia br. seminarium biznesowe poświęcone rynkowi sudańskiemu.

Spotkanie zainaugurował Pan Andrzej Arendarski, Prezes KIG, który powitał zgromadzonych gości i panelistów, a znaleźli się wśród nich: Pan Maciej Fałkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w MSZ. Pan Dyrektor uczestniczył w tegorocznej, zorganizowanej przez KIG misji gospodarczej i w ciepłych słowach pochwalił sudańskich partnerów za ich otwartość i chęć do współpracy. Zachęcił też zgromadzonych przedsiębiorców do artykułowania swoich potrzeb związanych z tym rynkiem, tak by móc w efektowny sposób pomagać im w działaniu.

Pan Michał Murkociński, Naczelnik Wydziału ds. Zatoki Perskiej, Departament Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, a także były Ambasador RP w państwach Afryki i Bliskiego Wschodu nakreślił obecny i historyczny kontekst sytuacji Sudanu. Mówił głównie o zniesieniu sankcji przez Stany Zjednoczone oraz o pozytywnych konotacjach Polski w Sudanie, wynikających z licznego grona studentów sudańskich zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach oraz braku przeszłości kolonialnej.

Pani Asrar Ahmed, II Sekretarz ambasady Sudanu w Berlinie była gościem specjalnym seminarium. Zaprezentowała kompleksowo dane statystyczne dotyczące sudańskiego eksportu i importu oraz potrzeb sudańskiej gospodarki, która w nadchodzących latach planuje osiągnąć tempo wzrostu dochodzące do 7,1% PKB. Do Pani Sekretarz adresowano też najwięcej pytań od uczestników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii było reprezentowane przez Pana Adriana Malinowskiego, Z-cę Dyr. Dep. Handlu i Współpracy Międzynarodowej oraz Panią Danutę Sojkę-Andrzejewską – specjalistę. Pan Dyrektor mówił o potrzebach dywersyfikacji struktury polskiego eksportu. Wiąże się to z poszukiwaniem partnerów handlowych spoza UE, do której wysyłamy ok. 80% wartości naszego eksportu. Pomocny w tym zakresie jest program – GoAfrica –  realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, która obecnie odbiera tylko ok. 1% polskiego eksportu. Wskazał też sektor rolniczy jako perspektywiczne pole do współpracy z Sudanem.

Zawiłe kwestie finansowe dotyczące Sudanu zaprezentował Pan Dominik Więcław, Ekspert z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Pan Więcław wskazał szeroki zakres zdarzeń, od którego ubezpieczenie oferuje KUKE i wytłumaczył dlaczego czynność ta jest opłacalna oraz w jaki sposób redukuje ona np. ryzyko braku płatności od kontrahenta.

W części poświęconej praktycznemu wymiarowi współpracy gospodarczej z Sudanem głos zabrali Panowie: Filip Suś – Wiceprezes Polsko – Sudańskiego Klubu Biznesu oraz Pan Mirosław Grabiarz, Manager z Pietrucha Group – posiadającą wieloletnią tradycję firmy z sektora inżynierii wodnej i lądowej. Obydwaj byli zgodni, iż do „robienia biznesu” w Afryce i Sudanie potrzebna jest przede wszystkim cierpliwość, jednakże „inwestycja” ta może okazać się bardzo opłacalna.

Spotkanie poprowadził Pan Jan Wieliński, były wieloletni Ambasador RP w państwach afrykańskich i doradca dyplomatyczny Prezesa KIG. Oprócz ciekawych anegdot i komentarzy, Pan Ambasador w podsumowaniu zapowiedział przyszłe plany Krajowej Izby związane z Sudanem. W marcu br. planowana jest bowiem kolejna misja gospodarcza do Sudanu o charakterze wielobranżowym i  ze wsparciem polskiej administracji rządowej.

Prezentacje:

Overview of the Economic Potentials in Sudan

Ubezpieczenie transakcji eksportowych na rynkach Afryki

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.