Relacja: Seminarium biznesowe Polska-Wietnam

01.06.2021

Seminarium biznesowe i rozmowy handlowe online. Zróbmy razem biznes: Polska-Wietnam – możliwości i perspektywy współpracy gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym oraz przetwórstwa spożywczego

Seminarium: Zróbmy razem biznes: Polska-Wietnam

27 maja br. odbyło się kolejne webinarium dotyczące współpracy z krajami azjatyckimi z cyklu: „Zróbmy razem biznes”. Tym razem dotyczyło ono szans i możliwości kooperacji pomiędzy Polską a Wietnamem w sektorach: rolno-spożywczym i przetwórstwa spożywczego.

Celem spotkania było przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej perspektyw współpracy gospodarczej w tych sektorach oraz aktualnych potrzeb i preferencji lokalnych konsumentów a przede wszystkim umożliwienie przeprowadzenia rozmów handlowych b2b pomiędzy polskimi i wietnamskimi firmami.

Otwierając seminarium Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes KIG podkreślił, że oba kraje łączy długoletnia, dobra współpraca i przyjaźń, a dynamiczny rozwój naszych krajów rodzi coraz to nowe możliwości zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej czy inwestycyjnej. Wspominali o tym również Pan Wojciech Gerwel, Ambasador RP w Wietnamie oraz Pan Nguyen Hung Ambasador Wietnamu w Polsce.

Podczas seminarium prelegenci i eksperci przedstawili słuchaczom m.in.:

  • potencjał polskiego sektora spożywczego,
  • wzajemne obroty i perspektywy handlowe widziane z perspektywy wietnamskiej,
  • wpływ na wzajemne relacje gospodarcze umowy o wolnym handlu EU-WIETNAM (EVFTA),
  • potrzeby i preferencje rynku wietnamskiego oraz możliwości dla polskiej oferty eksportowej na rynku wietnamskim.

Po części seminaryjnej odbyły się w czterech pokojach spotkań indywidualne prezentacje i rozmowy handlowe pomiędzy firmami. Organizatorem webinarium byli Krajowa Izba Gospodarcza, Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce oraz Wietnamska Agencja Promocji Handlu VIETRADE Ministerstwa Handlu.

W webinarium wzięło udział ponad 70 przedstawicieli firm polskich i wietnamskich.

Zobacz relację z seminarium biznesowego Polska-Filipiny

 

Kontakt
Katarzyna Kaniewska
tel. 22 630 97 07
email: kkaniewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.