Relacja: Seminarium EU-JAPAN (EPA)

13.06.2019

W dniu 23 maja br. w siedzibie KIG odbyło się Seminarium EU-JAPAN (EPA) dotyczące Porozumienia o Wolnym Handlu, które weszło w życie w dniu 1 lutego 2019.

W trakcie konferencji jej uczestniczy mieli okazje zapoznać się ze ułatwieniami i możliwościami, jakie niesie ze sobą ta umowa. Zmienia ona w sposób jakościowy warunki dostępu do obu rynków, stwarza nowe możliwości dla eksportu, otwiera rynki dla usług, inwestycji oraz znosi większość barier celnych etc.

Podczas konferencji zarówno Pan Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Pan Tsukasa Kawada, Ambasador Japonii podkreślali znaczenie tego Porozumienia dla zacieśnienia i rozwoju wzajemnej współpracy gospodarcze. W spotkaniu wzięli również udział Witold Naturski, Wice Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Pan Mikihiko Shimizu, Dyrektor Generalny JETRO WARSZAWA oraz praktycy – przedstawiciele firm (Pani Agnieszka Różańska  –  Dyrektor UPEMI, Pan Yasukuzu Hijkata – Prezydent NCG Ceramics Polska, Pan Bartosz Rapp – Prezes Maindo Sp zo.o.), którzy podzielili się swoimi doświadczenia ze współpracy  polsko-japońskiej.

W seminarium wzięło udział ponad 70 osób reprezentujących firmy polskie oraz firmy japońskie działające w Polsce.

Seminarium zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Biurem Jetro Warszawa oraz przy wsparciu Japońskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce i zostało wpisane w cykl wydarzeń związanych z obchodami Rocznicy 100- lecia nawiązania  stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią, którą obchodzimy w tym roku.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.