Relacja: seminarium Polska - Białoruś w dobie globalnych wyzwań, 05.08.2020 r.

10.08.2020

W środę, 5 sierpnia 2020 roku odbyło się Polsko-Białoruskie Seminarium Biznesowe pt. „Współpraca w dobie globalnych wyzwań”. W trakcie wydarzenia wystąpili przedstawiciele KIG, Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Ambasady RP w Mińsku oraz RB w Warszawie, Polsko-Białoruskiej Izby Gospodarczej, ZBH w Mińsku, a także przedstawiciele polskiego i białoruskiego biznesu. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 155 uczestników.

Spotkanie było poświęcone przeanalizowaniu dotychczasowej współpracy pomiędzy krajami, nakreśleniu potencjalnych kierunków współpracy a także możliwości wejścia na rynek Polski i Białorusi dla firm z sektora budowlanego. Wydarzenia stanowi kontynuację owocnej współpracy pomiędzy KIG i Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową. Stanowi ono również wstęp do planowanej na dzień 27 sierpnia 2020 misji gospodarczej online na Białoruś.

Seminarium odbyło się za pośrednictwem platformy ZOOM i było transmitowane na żywo w portalu YouTube.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem video wydarzenia pod adresem [j. rosyjski].

Kontakt

Piotr Lipiec

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG

tel. 22 630 96 06

e-mail: plipiec@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.