Relacja: Seminarium Polska - Meksyk, 08.02.2017 r.

09.02.2017

8 lutego 2017 r. z okazji wizyty Pani Grety Shelley – Dyrektor „ProMéxico”,  odpowiedzialny m.in. za kontakty z Polską, Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała polsko-meksykańskie seminarium dla przedsiębiorców zainteresowanych tym atrakcyjnym rynkiem.

Ze strony Krajowej Izby Gospodarczej spotkaniu przewodniczył Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG – Pan Marek Kłoczko, zaś dyskusję moderował Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą – Amb.  Jerzy Drożdż.

Ze strony meksykańskiej na spotkaniu był obecny Ambasador Meksyku w Polsce – Pan Alejandro Negrin oraz Pan Pablo Lozano, Radca Ambasady Meksyku.

Ministerstwo Rozwoju reprezentował Pan Daniel Staniszewski.

ProMéxico jest powołanym przez meksykański rząd funduszem, którego celem jest promocja międzynarodowego handlu i inwestycji.  ProMéxico walnie przyczynia się do utrwalania obrazu Meksyku jako atrakcyjnego, bezpiecznego, a także konkurencyjnego partnera dla przyszłych i obecnych  inwestorów zagranicznych. Fundusz wspiera także  internacjonalizację meksykańskich przedsiębiorstw  eksportowych.

Wszyscy prelegenci podkreślili swoje nadzieje związane z tegoroczną wizytą  Prezydenta RP  w Meksyku, planowaną w pierwszym kwartale bieżącego roku.

W swoim wystąpieniu Pani Greta Shelley przedstawiła Meksyk jako otwarty, chłonny i bezpieczny rynek. Licznie przywoływane statystyki makroekonomiczne plasują Meksyk w ścisłej czołówce światowej. Kraj ten, o populacji prawie 120 milionów osób i rozmiarach oddziałujących na wyobraźnię Europejczyków, jawi się jako potentat zarówno w branżach typowo sprzężonych ze specyfiką jego klimatu – czołowy eksporter m.in.: pomidorów, awokado, piwa czy owoców tropikalnych, ale przede wszystkim jako wyraźna siła w takich sektorach gospodarki jak np.: części samochodowe, komputery, telefony komórkowe, IT.

Podkreślono otwarty charakter rynku meksykańskiego czego dowodzą bardzo liczne umowy międzynarodowe o wolnym handlu, natomiast bariery biurokratyczne dla przedsiębiorców i obostrzenia dla inwestorów są mniej uciążliwe niż w większości  państw. Meksyk może pochwalić się też imponującą liczbą absolwentów wyższych uczelni – inżynierów i przemysłowców.

Pan Daniel Staniszewski  przedstawił  programy wsparcia  eksporterów i importerów utworzone przez Ministerstwo Rozwoju i zachęcał do skorzystania z ich pomocy, aby wejść na rynek.

Ostatnią część seminarium poświęcono na pytania i odpowiedzi, których liczba świadczy o żywym zainteresowaniu ze strony licznie zebranych reprezentantów polskiego businessu.

 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Maria Nowakowska
tel.  22 630 97 83,
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Monika Sasiak,
tel. 22 630 97 23,
e-mail: msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.