Relacja: Seminarium Polska - Meksyk, 20.03.2018

30.03.2018

20 marca 2018 r. odbyło się spotkanie biznesowe zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ambasadą Meksyku w Polsce, dotyczące możliwości działań biznesowych na rynku meksykańskim. Gościem głównym spotkania był Pan Minister Gerardo Gutierrez Candani, Prezes Federalnego Urzędu ds Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), który przedstawił  polskim przedsiębiorcom tematy związane ze współpracą gospodarczą w oparciu o Strefy Ekonomiczne. Prezentacja projektów realizowanych obecnie w Meksyku w ramach Deklaracji o powstawaniu Stref Ekonomicznych będzie stanowić bardzo interesującą podstawę do rozpoczęcia działań na rynku meksykańskim dla polskich przedsiębiorców. Meksyk to jeden z pięciu rynków priorytetowych dla polskiej gospodarki i zarazem jeden z najważniejszych dla nas partnerów gospodarczych na kontynencie amerykańskim.

Prezentacja meksykańskich stref ekonomicznych  pobierz pdf

Relacje w prasie:
Mexican SEZs promoted in Poland

Kontakt
Biuro Współpracy Zagranicznej

Monika Sasiak
tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.