Relacja: Seminarium Sojusz Pacyfiku - gospodarcze wyzwanie dla Polski, 20.06.2017

21.06.2017

W dniu 20 czerwca w Krajowej Izbie Gospodarcze pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych odbyło się Seminarium pt. Sojusz Pacyfiku – gospodarcze wyzwanie dla Polski

Prezes KIG w przemówieniu otwierającym Seminarium zaznaczył, że blok Sojuszu Pacyfiku   to wielki rynek i olbrzymi potencjał gospodarczy, liczący ponad 200 milionów potencjalnych konsumentów i stanowiący strefę wolnego handlu towarowo-usługowego zorganizowanego w systemie bezwizowym, i właśnie dlatego Krajowa Izba Gospodarcza od lat współpracuje z krajami Ameryki Łacińskiej przyjmując delegacje przedsiębiorców, organizując misje gospodarcze, wystawy targowe oraz umożliwiając zainteresowanym firmom kontakty z partnerami zagranicznymi. Prezes Arendarski podkreślił także, że z krajami Ameryki Łacińskiej, łączą nas więzy kulturowe i historyczne- na co wskazywali później także pozostali goście Seminarium.

„Przywiązanie do wartości zachodnich sprawiło, że Polska postrzega Sojusz jako organizację państw „podobnie myślących” i dąży do jak najpełniejszego wykorzystania statusu państwa-obserwatora, który uzyskała 1 lipca 2015 roku – powiedział następnie wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski.

W Seminarium wzięli udział dyplomaci z krajów bloku: Kolumbia, Meksyk, Chile, Peru, profesorowie zajmujący się tematyką Ameryki Łacińskiej (m.in. Florence Pinot z ESCP Europe Business School w Paryżu), urzędnicy administracji RP oraz biznesmeni i naukowcy zaangażowani w propagowanie i promocję współpracy Polski z rynkiem latynoskim. Seminarium skierowane było głównie do kręgów biznesowych i poświęcone dwóm tematom: internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjności w biznesie pod kątem potrzeb krajów Sojuszu Pacyfiku.

Sojusz Pacyfiku (Chile, Peru, Kolumbia i Meksyk) jest obecnie najbardziej pragmatycznym i perspektywicznym ugrupowaniem gospodarczym Ameryki Łacińskiej. Unia Europejska zawarła umowy o wolnym handlu ze wszystkimi jego członkami. Polska ma status obserwatora przy SP od lipca 2015 r. Obecnie około 50% wymiany handlowej Polski z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów przypada na kraje Sojuszu. Ze wszystkimi partnerami Polska prowadzi regularną i ożywioną współpracę polityczną.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza

Monika Sasiak
tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.