Relacja: Seminarium z udziałem delegacji z Tanzanii poświęcone prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu wodą. 15.11.2018 r.

21.11.2018

Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, była organizatorem seminarium, które odbyło się w dniu 15 listopada br.  w sali senackiej w Szkole Głównej Handlowej.

Seminarium było drugim etapem wspólnego projektu polskiego MSZ i OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i miało za zadanie uszczegółowienie tematów możliwej współpracy z partnerami z Tanzanii. Wcześniej, w dniach 12-13 września br. w stolicy Tanzanii, Dodomie, przedstawiciele Polski, Tanzanii i OECD wspólnie identyfikowali potencjalne możliwości współpracy dotyczące zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, energii wodnej oraz regulacji prawnych i planowania strategicznego w tym obszarze.

Seminarium organizowane przez KIG było jednym z elementów wizyty w Polsce 6-osobowej delegacji tanzańskiego Ministerstwa Wody i podległych mu instytucji pod przewodnictwem stałego sekretarza prof. Kitila Mkumbo. Gościem specjalnym był Ambasador Tanzanii J.E. Dr. Abdallah Saleh Possi. W swoim wystąpieniu podkreślał on, że Tanzania potrzebuje nowoczesnych technologii w zakresie zarządzania wodą.

Dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych SGH, była wiceminister spraw zagranicznych, Pani Katarzyna Kacperczyk zachęcała także do współpracy naukowej i badawczej. Świetnym przykładem przybliżania studentom kontynentu afrykańskiego jest program Jean Monnet Module AFROEU, prowadzony w SGH przez Panią Dr Annę Masłoń-Oracz.

Podczas wystąpienia Pani dyrektor Małgorzaty Boguckiej-Szymalskiej z Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nasi goście mogli dowiedzieć się o uregulowaniach prawnych dot. ochrony wody w Polsce. Z kolei o zarządzaniu wodą i roli Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Polskie Wody” mówiła wiceprezes holdingu, Pani Joanna Kopczyńska.

Druga cześć spotkania poświęcona była prezentacji polskich technologii.

Przedstawiciel Pietrucha Group, Pan Mirosław Grabiarz, opowiadał o technologiach gromadzenia wody, budowy sztucznych zbiorników wodnych.

Prezes spółki „Polska Energetyka Wodna” Pan Witold Rytwiński mówił o doświadczeniach z wdrażaniem technologii związanych z oczyszczaniem wody w Nigerii, które to technologie podobnie można by implementować w Tanzanii.

Pionier światowej ekohydrologii, prof. dr hab. Maciej Zalewski, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi mówił o badaniach wzajemnych oddziaływań między roślinnością a cyklem hydrologicznym. Procesy te zachodzą w planetarnej warstwie przyziemnej. Ekohydrologia zajmuje się także badaniem procesów biologicznych i hydrologicznych, które można wykorzystywać dla poprawy jakości wody oraz projektowaniem zmian w gospodarce wodnej danego regionu, mających poprawić stan środowiska naturalnego.

Seminarium moderował Pan Jan Wieliński, doradca dyplomatyczny Prezesa KIG, dyplomata, który ponad 40 lat zajmował się w MSZ problematyką Afryki Subsaharyjskiej.

Delegacja z Tanzanii miała także możliwość zwiedzić Stację Uzdatniania Wody „Filtry” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zabytkowy kompleks budynków na terenie stacji uznawany jest za perłę architektury przemysłowej XIX wieku, a filtry powolne to współcześnie jedyny działający na świecie obiekt tego typu, zaprojektowany ponad 130 lat temu przez Williama Lindleya. Najnowszym obiektem jest uruchomiona w 2010 roku supernowoczesna Stacja Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym. Zewnętrzna architektura obiektu wyjątkowo harmonijnie wpisuje się w otaczającą zabytkową przestrzeń. Dzięki zaawansowanej technologii uzdatniania, woda płynąca do warszawiaków jest czysta, smaczna i można ją pić prosto z kranu, o czym nasi goście mogli przekonać się organoleptycznie.

Jean Monnet Module on the European Union: pobierz pdf

PGW Wody Polskie: pobierz pdf

Pietrucha Group: pobierz pdf

Protection of water resources in Poland: pobierz pdf

Water treatment stations: pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.