Relacja: Spotkanie Ambasadorów Ameryki Środkowej w KIG, 5 sierpnia 2015

21.02.2016

W dniu 5 sierpnia br odbyło się spotkanie grupy Ambasadorów krajów Ameryki Środkowej ( SICA Embassies accredited in Poland) z Prezesem KIG Panem Andrzejem Arendarskim.

W spotkaniu udział wzięli :

Pan Ramon Custodio Espinoza – Ambasador Hondurasu (Berlin);
Pan Carlos Jimenez Licona – Ambasador Gwatemali ( Berlin);
Pani Karla Luzette Beteta – Ambasador Nikaragui ( Berlin);
Pan Enrique Antonio Zarak – Ambasador Panamy (Warszawa).

W grupie SICA Ambasadorów akredytowanych w Polsce uczestniczą ponadto Ambasadorowie z krajów: Belize, Costa Rica i Dominikana.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ambasadora Hondurasu i było pierwszym spotkaniem z krajami państw Ameryki Środkowej zorganizowanym w Warszawie. Jego głównym tematem było przygotowanie „Central America Business Conference” w Polsce, która ma odbyć się w I kwartale 2016 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Inicjatywa ta wspierana jest szczególnie przez Prezesa KIG Pana Andrzeja Arendarskiego z uwagi na pełnioną przez niego jednocześnie funkcję Konsula Honorowego Hondurasu w Polsce. Kolejnym zaplanowanym na spotkaniu przedsięwzięciem będzie misja polskich przedsiębiorców do krajów Ameryki Środkowej zapowiedziana na kwiecień 2016 roku.

W dniu 25 czerwca 2012 r. w Luksemburgu Polska podpisała Umowę ustanawiającą stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, zakładającą ustanowienie strefy wolnego handlu między ugrupowaniami. Ceremonia podpisania umowy przez UE oraz kraje Ameryki Środkowej (Kostaryka, Honduras, Salwador, Gwatemala, Nikaragua i Panama) odbyła się w dniu 29 czerwca 2012 r. w Tegucigalpie (Honduras).

Kontakt
Monika Sasiak
tel: 22 630 97 23
email: msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
email: mnowakowska@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.