Relacja: Spotkanie biznesowe Polska – Iran z okazji wizyty Mera Teheranu, 20.02.2018

23.02.2018

W dniu 20 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie biznesowe Polska – Iran z okazji wizyty w Warszawie Pana Mohammada Ali Najafi. Mera miasta Teheran. Merowi towarzyszyli:

  • Seyed Ebrahim Amini – wiceprzewodniczący Muzułmańskiej Rady Miejskiej,
  • Amin Aref Nia – doradca Mera i dyrektor Centrum Kontaktów i Spraw Międzynarodowych Urzędu Mera,
  • Mehdi Hodjat – zastępca mera,
  • Hossein Monadi – Zastępca Dyrektora Departamentu Pierwszego Europy Północnej i Wschodniej,
  • Peyman Sanandaji  – Dyrektor Zarządzający Zakładu Komunikacji Autobusowej Teheranu i Okolic.

Spotkanie zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Islamskiej Republiki Iranu oraz Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą.

Podczas części plenarnej wystąpili: P. Ramin Mehmet Parast, Ambasador Iranu w Polsce oraz Mer Teheranu Mohammad Ali Najafi. Ze strony polskiej obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Infrastruktury. Teheran to największe miasto Iranu, jest stolicą i centrum administracyjnym prowincji o tej samej nazwie; miasto – które zamieszkuje prawie 12 mln mieszkańców – pilnie wymaga wdrożenia programów inwestycyjnych mających na celu modernizacje aglomeracji oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach gospodarki miejskiej.

Z uwagi na szybki rozwój, szczególnie pilne jest wzbogacenie infrastruktury transportowej: Teheran już posiada bogatą sieć dróg i autostrad; konieczna jest budowa kolejnych dróg łączących stolicę z pobliskimi miastami; Irańczycy są bardzo zainteresowani renowacją już istniejącej bazy transportowej oraz zakupem nowych autobusów dla uzupełnienia miejskiego taboru. W Teheranie działają obecnie cztery linie metra, a budowane są kolejne; docelowo ma być ich osiem, jest też bardzo oblężony węzeł kolejowy, transportujący przyjezdnych mieszkańców okolicznych miast i prowincji, zatrudnionych w stolicy, pilnie wymagający restauracji i modernizacji.

Kolejnym problemem aglomeracji miejskiej jest zanieczyszczenie powietrza; walka ze smogiem wpisuje się w ogólny światowy trend mający poprawić jakość życia mieszkańców miasta. Pożądane są inwestycje w zakresie gospodarki komunalno-ściekowej, modernizacji już istniejących oraz budowie nowych oczyszczalni ścieków, a także recyklingu śmieci  i odpadów wynikających ze stale wzrastającej liczby mieszkańców stałych i przyjezdnych. Segregacja i utylizacja odpadów to poważne wyzwanie dla szybko rozwijającego się gospodarczo miasta. Mer Teheranu przedstawił aktualne potrzeby miasta i projekty przewidziane do realizacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej, w których mogłyby ew. uczestniczyć polskie firmy.

Mer Teheranu zaprosił polskich inwestorów i przedsiębiorców do uczestnictwa w projektach smart city realizowanych w stolicy Iranu. Pan Najafi zachęcił przedstawicieli polskiego sektora prywatnego do aktywizacji działań w Iranie, szczególnie w priorytetowym temacie jakim jest rozwój gospodarki miejskiej.

„Rozwój projektów typu smart city niedawno został po raz pierwszy zaproponowany jako jeden z głównych programów zarządzania urbanistycznego. Takie projekty otwierają szerokie możliwości dla polskich inwestorów działających w sektorze prywatnym” powiedział do uczestników spotkania Mer Teheranu.

Inicjatywy w ramach programów smart city są między innymi ukierunkowane na monitoring i kontrolę problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem powietrza. Nowoczesne technologie są w stanie także poprawić stan systemów sanitarnych, wywóz i utylizację nieczystości, mierzenia parametrów wody za pomocą czujników, co przełoży się na poprawę jakości wody pitnej i prawidłowe odprowadzanie ścieków.

Partnerami spotkania były firmy LUG Light Factory sp. z o.o., która zaprezentowała delegacji z Teheranu swoje rozwiązania odnośnie smart cities i oświetlenia dla miast. Drugim partnerem była firma TradeBridge, która już działa w Iranie i podzieliła się swoimi doświadczeniami z tego rynku.

Partnerzy wydarzenia:

 

Prezentacja firmy LUG Light Factory Sp. z o.o.

pobierz tutaj

Prezentacja firmy Trade Bridge Sp. z o.o.

https://www.slideshare.net/TradeBridge/presentation-tradebridge2018

 


Kontakt

Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl 

Agnieszka Salamończyk
tel. 22 630 97 73
asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.